"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2009 Ngày 30 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-03-2009 Quyết định số 815/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH FEROCROM Thanh Hoá chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh. 01
20-03-2009 Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng, giao cho UBND các xã Thọ Lâm, Thọ Xương, Xuân Phú, Xuân Sơn, Xuân Thắng thuộc huyện Thọ Xuân quản lý, sử dụng. 03
25-03-2009 Quyết định số 880/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phòng chống lũ sông Bưởi, tỉnh Thanh Hóa. 14
25-03-2009 Quyết định số 889/QĐ-UBND về việc giao đất (đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng) cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn để thực hiện Dự án: Xây dựng khu tái định cư Tĩnh Hải (giai đoạn 1). 19
27-03-2009 Quyết định số 919/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Trung giao cho UBND các xã Hà Ninh, Hà Đông, Hà Lĩnh, Hà Sơn, Hà Tân thuộc huyện Hà Trung quản lý, sử dụng. 21
Chủ tịch UBND tỉnh
18-03-2009 Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo 127 tỉnh Thanh Hóa. 29
18-03-2009 Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2009. 30
19-03-2009 Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB phần mồ mả Dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn (tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia). 40
19-03-2009 Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo tỉnh Thanh Hoá. 42
20-03-2009 Quyết định số 860/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề Thọ Xuân. 46
23-03-2009 Quyết định số 866/QĐ-UBND quy định mức tiền ăn cho đối tượng nuôi dưỡng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội và mức trợ cấp tiền ăn đối với người cai nghiện ma tuý và người bán dâm bị bắt buộc đưa vào các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Thanh Hoá. 48
23-03-2009 Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc giao UBND huyện Tĩnh Gia làm chủ đầu tư các hạng mục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Liên hợp Lọc hoá dầu tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 50
25-03-2009 Quyết định số 884/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho (các hộ xã Hải Yến), thực hiện Dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa. 53
25-03-2009 Quyết định số 885/QĐ-UBND duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất thực hiện Công trình: Nhà máy liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn Địa phận: Xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia , tỉnh Thanh Hóa. 56
26-03-2009 Quyết định số 894/QĐ-UBND phân cấp thực hiện mua và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng Thanh niên xung phong, dân quân du kích tập trung; trợ cấp mai táng phí khi đối tượng từ trần cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý. 60
26-03-2009 Quyết định số 909/QĐ-UBND về việc chuyển đổi, thành lập các Trạm Kiểm lâm trực thuộc các Hạt Kiểm lâm huyện thuộc Chi cục Kiểm lâm. 62
27-03-2009 Quyết định số 914/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 12/KH-UBND của UBND tỉnh. 64
30-03-2009 Quyết định số 921/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 66
30-03-2009 Quyết định số 922/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 74
30-03-2009 Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2009 - 2012 và đến 2015. 91
30-03-2009 Kế hoạch số 16/KH-BCĐ thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, xã nghèo. 131
12,129,013 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner