"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2009 Ngày 15 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2009 Quyết định số 952/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của cơ quan chuyên môn về Nội vụ thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. 01
02-04-2009 Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hoằng Hoá tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa giao cho UBND huyện Hoằng Hoá quản lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Hoằng Hoá. 04
02-04-2009 Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Hà Trung giao cho UBND xã Hà Long thuộc huyện Hà Trung quản lý, sử dụng. 07
08-04-2009 Quyết định số 1021/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2009. 14
10-04-2009 Quyết định số 1062/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng. 16
14-04-2009 Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát giao cho UBND các xã Tén Tằn, Tam Chung, Pù Nhi và thị trấn Mường Lát thuộc huyện Mường Lát quản lý, sử dụng. 20
14-04-2009 Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Xuân giao cho UBND xã Xuân Thái thuộc huyện Như Thanh quản lý, sử dụng. 26
14-04-2009 Quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sim giao cho UBND xã Xuân Du thuộc huyện Như Thanh quản lý, sử dụng. 30
14-04-2009 Quyết định số 1088/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Vân Du thuộc Công ty Cao su Thanh Hoá giao cho UBND xã Thành Tâm thuộc huyện Thạch Thành quản lý, sử dụng. 32
15-04-2009 Quyết định số 1138/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Thạch Quảng thuộc Công ty Cao su Thanh Hoá giao cho UBND xã Cẩm Tú, Cẩm Quý thuộc huyện Cẩm Thuỷ và các xã Thành Mỹ, Thạch Quảng thuộc huyện Thạch Thành quản lý, sử dụng. 34
Chủ tịch UBND tỉnh
01-04-2009 Quyết định số 960/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các đơn vị hành chính được tự lựa chọn hình thức thầu đối với các Dự án ĐTXD thuộc chương trình "Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2009-2012 tỉnh Thanh Hoá" từ nguồn Trái phiếu Chính phủ. 46
02-04-2009 Quyết định số 976/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Thanh Hóa. 51
02-04-2009 Quyết định số 979/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của ngành Du lịch Thanh Hoá năm 2009. 53
02-04-2009 Quyết định số 981/QĐ-UBND quy định mức và thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ gia đình phải di chuyển, thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 61
03-04-2009 Quyết định số 996/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng trọng tài lao động. 63
03-04-2009 Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội đá quý trang sức tỉnh Thanh Hóa. 65
03-04-2009 Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội doanh nghiệp cựu chiến binh, cựu quân nhân tỉnh Thanh Hóa. 66
08-04-2009 Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường, hỗ trợ mồ mả và vật kiến trúc, thực hiện Dự án: Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. 75
09-04-2009 Quyết định số 1026/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy chế công nhận danh hiệu Làng văn hóa, Khu phố văn hóa cấp tỉnh. 77
10-04-2009 Quyết định số 1059/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới bến xe ô tô khách tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. 85
10-04-2009 Quyết định số 1063/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hoá. 99
13-04-2009 Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009. 101
14-04-2009 Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ chuyên trách, công chức xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát. 110
14-04-2009 Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ chuyên trách, công chức xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn. 111
15-04-2009 Quyết định số 1140/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án do địa phương quản lý. 112
15-04-2009 Quyết định số 1141/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu xử lý chất thải rắn Trường Lâm, Khu Kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa. 117
14-04-2009 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2008 - 2009 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2009 - 2010. 121
12,128,976 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner