"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2009 Ngày 29 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-04-2009 Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thanh Hoá tại thị trấn Hà Trung giao cho UBND thị trấn Hà Trung quản lý theo quy định. 01
21-04-2009 Quyết định số 1213/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc giao cho UBND xã Phú Lộc quản lý theo quy định của pháp luật. 03
21-04-2009 Quyết định số 1215/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần CROMIT Cổ Định Thanh Hoá - TKV thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn. 05
21-04-2009 Quyết định số 1219/QĐ-UBND giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục Thuế Thạch Thành tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc. 07
21-04-2009 Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại thị trấn Hà Trung giao cho UBND huyện Hà Trung thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án "Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh". 09
22-04-2009 Quyết định số 1226/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hồng Đức. 12
22-04-2009 Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Bỉm Sơn. 13
27-04-2009 Quyết định số 1260/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thanh Hoá giao cho UBND thị trấn Hà Trung quản lý theo quy định. 14
Chủ tịch UBND tỉnh
20-04-2009 Quyết định số 1183/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi sông Nhơm, tỉnh Thanh Hoá. 28
20-04-2009 Quyết định số 1192/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài và cấp phiếu lý lịch tư pháp. 35
20-04-2009 Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB phần tài sản vật kiến trúc (phần đất bãi thải xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia), thực hiện dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 45
20-04-2009 Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB phần tải sản vật kiến trúc (phần đất bãi thải xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia), thực hiện dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 47
21-04-2009 Quyết định số 1210/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch đê điều sông Bưởi, tỉnh Thanh Hoá. 49
23-04-2009 Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc giao kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách phục vụ đồng bào miền núi năm 2009. 55
23-04-2009 Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ về đất (phần đất bãi thải xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia), thực hiện dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 64
23-04-2009 Quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc phê duyệt Mẫu bản vẽ thiết kế thi công nhà công vụ cho giáo viên từ năm 2009 đến năm 2012 thuộc chương trình Kiên cố hoá từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. 67
28-04-2009 Quyết định số 1274/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho các công trình xử lý sạt lở xung yếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 70
28-04-2009 Quyết định số 1283/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/2000 khu trung tâm dịch vụ công cộng Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 73
28-04-2009 Quyết định số 1284/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy chế Quản lý Kiến trúc Quy hoạch đô thị theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035". 80
29-04-2009 Quyết định số 1296/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường cây hoa màu, hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Bắc, Hà Tây xã Hải Hà, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 124
29-04-2009 Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ (phần đất bãi thải xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia), thực hiện dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 127
29-04-2009 Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường đất cho các hộ dân xã Hải Hà, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 130
29-04-2009 Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 132
15-04-2009 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2009. 134
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2009 Quyết định số 1292/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến. 16
29-04-2009 Quyết định số 1304/2009/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2009 - 2013. 23
12,129,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner