"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2009 Ngày 29 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2009 Quyết định số 1481/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành giao cho UBND các xã Thành Vân, Thành Tân, Thành Tâm, Thành Mỹ, Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành quản lý, sử dụng. 01
28-05-2009 Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại các xã Phú Sơn, Phú Lâm, Tùng Lâm và Tân Trường để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng giao cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn phục vụ xây dựng Công trình: Hệ thống cấp nước thô Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 13
28-05-2009 Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Bãi Trành thuộc Công ty Cao su Thanh Hoá giao cho UBND các xã Xuân Hoà, Xuân Bình, Bãi Trành thuộc huyện Như Xuân quản lý, sử dụng. 40
28-05-2009 Quyết định số 1597/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Thạch Thành thuộc Công ty Cao su Thanh Hoá giao cho UBND các xã Thạch Tân, Thạch Sơn thuộc huyện Thạch Thành quản lý, sử dụng. 47
28-05-2009 Quyết định số 1598/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Sông Âm giao cho UBND xã Phùng Giáo thuộc huyện Ngọc Lặc quản lý, sử dụng. 53
Chủ tịch UBND tỉnh
18-05-2009 Quyết định số 1452/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất thực hiện Hạng mục: Mặt bằng nhà máy, dự án Nhà máy liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn, địa phận xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 55
19-05-2009 Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cửa khẩu Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. 61
19-05-2009 Quyết định số 1492/QĐ-UBND phê duyệt danh mục Dự án đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã miền núi vùng cao, biên giới năm 2009 - 2010. 66
25-05-2009 Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án phân lũ, chậm lũ và nâng cấp cơ sở hạ tầng "Sống chung với lũ" huyện Thạch Thành; chủ trương lập dự án đầu tư nâng cấp các tuyến đê sông Bưởi thuộc địa phận huyện Thạch Thành và huyện Vĩnh Lộc. 70
25-05-2009 Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009. 73
25-05-2009 Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu công chức dự bị năm 2009. 77
26-05-2009 Quyết định số 1566/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ xã Tĩnh Hải, thực hiện Dự án Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa. 81
26-05-2009 Quyết định số 1567/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ, thực hiện Dự án Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa. 87
27-05-2009 Quyết định số 1580/QĐ-UBND duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn, địa phận: Xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. 89
28-05-2009 Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án đầu tư năm 2009 thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hoá, theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 91
28-05-2009 Quyết định số 1599/QĐ-UBND nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hoá, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 96
19-05-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 98
19-05-2009 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc triển khai giá bán điện mới theo Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 05/2009/TT-BCT ngày 26/02/2009 của Bộ Công thương và bàn giao lưới điện hạ thế nông thôn cho ngành điện quản lý. 100
28-05-2009 Chỉ thị số 14/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009. 104
12,128,365 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner