"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2009 Ngày 15 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-06-2009 Quyết định số 1653/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại các xã Trường Giang, Trường Trung và cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sản xuất sang đất an ninh để UBND huyện Nông Cống tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng Phân trại giam số 5 - Trại giam Thanh Phong - Cục V26 - Bộ Công an. 01
Chủ tịch UBND tỉnh
01-06-2009 Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Liên hợp LHD Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 09
01-06-2009 Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. 16
01-06-2009 Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025". 26
01-06-2009 Quyết định số 1620/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho 09 hộ Chùa Bắc xã Hải Yến, thực hiện dự án Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 38
01-06-2009 Quyết định số 1621/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn, địa phận: Xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia. 41
02-06-2009 Quyết định số 1632/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 46
03-06-2009 Quyết định số 1640/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ xã Hải Yến do mở rộng mặt bằng nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 50
03-06-2009 Quyết định số 1641/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho 09 hộ Chùa Bắc xã Hải Yến, xây dựng Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 53
05-06-2009 Quyết định số 1676/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 56
05-06-2009 Quyết định số 1678/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ thôn Nam Yến, Đông Yến, Trung Yến, Trung Hậu, Văn Yên và Bắc Yến xã Hải Yến Công trình: Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa. 66
05-06-2009 Quyết định số 1679/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác giải đáp về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ GPMB tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. 82
05-06-2009 Quyết định số 1680/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện. 84
08-06-2009 Quyết định số 1702/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Thanh Hoá - giai đoạn 2006 - 2015". 87
10-06-2009 Quyết định số 1719/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Dạy nghề - Việc làm và Xuất khẩu lao động tỉnh Thanh Hoá. 94
10-06-2009 Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng Vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao của tỉnh Thanh Hoá năm 2009. 96
11-06-2009 Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi của Nhà nước năm 2009 để thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn. 102
12-06-2009 Quyết định số 1756/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền sử dụng nước từ các công trình thuỷ lợi vào mục đích không phục vụ sản xuất nông nghiệp. 107
15-06-2009 Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc thành lập Đội Quản lý thị trường số 11, 12, 13, 14, 15 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hoá. 109
10-06-2009 Kế hoạch số 23/KH-UBND thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020. 112
11-06-2009 Kế hoạch số 24/KHLT-UBND-BDV thực hiện "Năm dân vận chính quyền". 117
12,128,787 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner