"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2009 Ngày 30 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2009 Quyết định số 1977/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bưu điện huyện Như Thanh - Bưu điện tỉnh Thanh Hoá tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh. 01
29-06-2009 Quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc thu hồi đất trụ sở (cũ) của Toà án nhân dân huyện Cẩm Thuỷ giao cho UBND huyện Cẩm Thuỷ quản lý theo quy định của pháp luật. 03
30-06-2009 Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Ngọc Phụng và cho phép chuyển mục đích từ rừng sản xuất sang đất nông nghiệp khác, giao cho UBND huyện Thường Xuân bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án: Xây dựng Vườn ươm giống cây lâm nghiệp Hạt Kiểm lâm Thường Xuân. 05
30-06-2009 Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Lam Sơn giao cho UBND các xã Lam Sơn, Minh Tiến, Minh Sơn, Kiên Thọ thuộc huyện Ngọc Lặc và xã Xuân Châu thuộc huyện Thọ Xuân quản lý, sử dụng. 07
Chủ tịch UBND tỉnh
16-06-2009 Quyết định số 1817/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng Vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao của tỉnh Thanh Hoá năm 2009. 13
18-06-2009 Quyết định số 1844/QĐ-UBND về việc thành lập trường Trung cấp nghề An Nhất Vinh (trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Dạy nghề tư thục Thiện Đức). 16
18-06-2009 Quyết định số 1858/QĐ-UBND duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn, địa phận: Xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia. 18
18-06-2009 Quyết định số 1859/QĐ-UBND duyệt hỗ trợ GPMB bổ sung về đất thực hiện Công trình: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 Địa điểm: Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 28
18-06-2009 Quyết định số 1860/QĐ-UBND duyệt dự toán bồi thường cây hoa màu, hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Tây, xã Hải Hà, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 42
18-06-2009 Quyết định số 1861/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ thôn Bản Cát xã Mai Lâm xây dựng Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 51
18-06-2009 Quyết định số 1868/QĐ-UBND về việc thành lập trường Trung cấp Văn Hiến (trên cơ sở chuyển đổi từ trường Trung cấp nghề tư thục Văn Hiến). 55
22-06-2009 Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ (phần mồ mả khu vực nghĩa địa thôn Hà Tây, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia), thực hiện Dự án: Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. 57
22-06-2009 Quyết định số 1892/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009. 59
22-06-2009 Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn cho các dự án Quy hoạch năm 2009. 62
22-06-2009 Quyết định số 1894/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư để thực hiện các công trình: Xử lý sạt lở đê trên địa bàn tỉnh năm 2009. 67
22-06-2009 Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đối ứng năm 2009 cho dự án " Thu hút chính quyền đoàn thể và nhân dân địa phương vào hoạt động bảo tồn thiên nhiên theo hướng bền vững tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên" và dự án "Nâng cao năng lực Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông", tỉnh Thanh Hóa. 70
22-06-2009 Quyết định số 1904/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án "Bảo vệ đa dạng sinh học của hệ sinh thái núi đất đai thấp khu vực Bắc Trung bộ ở Vườn Quốc gia Bến En". 72
23-06-2009 Quyết định số 1914/QĐ-UBND duyệt dự toán bồi thường cây hoa màu, hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, Hải Thượng, thực hiện hạng mục: Kênh thoát nước lưu vực của dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. 79
23-06-2009 Quyết định số 1915/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ thôn Bản Cát, xã Mai Lâm, nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 82
25-06-2009 Quyết định số 1935/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường QL45 - Yên Trường - Lạc Tụ - Yên Trung - Yên Thọ, huyện Yên Định (thuộc Dự án GTNT 3 năm thứ hai tỉnh Thanh Hoá). 86
25-06-2009 Quyết định số 1936/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Hà Vinh - Hà Lan, huyện Hà Trung (thuộc Dự án GTNT 3 năm thứ hai tỉnh Thanh Hoá). 91
25-06-2009 Quyết định số 1945/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa) cải thiện nhà ở. 95
25-06-2009 Quyết định số 1946/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở. 100
25-06-2009 Quyết định số 1949/QĐ-UBND về việc tiếp nhận Câu lạc bộ Bóng đá Xi măng Công Thanh Thanh Hoá về trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 102
25-06-2009 Quyết định số 1950/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cải tạo nâng cấp nhà bia LS trong tỉnh đợt 2 năm 2009. 104
25-06-2009 Quyết định số 1951/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm dạy nghề chuyển giao công nghệ Nam Phương. 106
26-06-2009 Quyết định số 1953/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề năm 2009 theo Quyết định số 2409/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 và Quyết định số 2541/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá. 108
29-06-2009 Quyết định số 1981/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư lập Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2010 - 2020. 112
30-06-2009 Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc tiến hành chuyển đổi Nhà in báo Thanh Hoá thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 114
30-06-2009 Kế hoạch số 25/KH-UBND triển khai cuộc thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hoá, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 116
12,129,055 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner