"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2009 Ngày 15 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-07-2009 Quyết định số 2153/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn thuê đất tại Điều 1 một số quyết định của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu Công nghiệp Tây Bắc ga, thành phố Thanh Hoá. 01
15-07-2009 Quyết định số 2212/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND phường Đông Thọ quản lý tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, giao cho trường Trung học phổ thông dân lập Triệu Sơn để sử dụng vào mục đích: Xây dựng Trường Tiểu học tư thục chất lượng cao Đông Bắc Ga. 05
15-07-2009 Quyết định số 2213/QĐ-UBND về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công an tỉnh Thanh Hoá để xây dựng cơ sở làm việc Phòng Cảnh sát giao thông (PC26) và cơ sở làm việc Phòng Cảnh sát cơ động, bảo vệ và hỗ trợ tư pháp tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá. 07
Chủ tịch UBND tỉnh
01-07-2009 Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ xã Mai Lâm, thuộc khu lán trại phục vụ thi công đợt 1 Nhà máy Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn. 09
02-07-2009 Quyết định số 2023/QĐ-UBND duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất thực hiện dự án: Nhà máy liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn (xã Mai Lâm, khu vực lán trại). 17
03-07-2009 Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo 127 tỉnh và sửa đổi nội dung Điều 3, Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 13/11/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 31
06-07-2009 Quyết định số 2053/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 từ nguồn tạm ứng Kho bạc Nhà nước. 33
06-07-2009 Quyết định số 2054/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn đầu tư cho các hạng mục công trình di dân tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Cửa Đặt - năm 2009. 36
06-07-2009 Quyết định số 2057/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo xuất khẩu tỉnh Thanh Hoá. 39
07-07-2009 Quyết định số 2100/QĐ-UBND phê duyệt đề án "Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh". 40
08-07-2009 Quyết định số 2109/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới ven sông Hạc, thành phố Thanh Hoá. 43
08-07-2009 Quyết định số 2112/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hoá để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. 51
08-07-2009 Quyết định số 2120/QĐ-UBND duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất thực hiện Công trình: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, tại xã Hải Hà, Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 58
08-07-2009 Quyết định số 2121/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ xã Mai Lâm, thuộc khu lán trại phục vụ thi công đợt 1 Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 61
08-07-2009 Quyết định số 2122/QĐ-UBND duyệt dự toán bồi thường cây hoa màu, hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Phú, xã Hải Hà, thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 63
08-07-2009 Quyết định số 2128/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội các bản Mông, Dao, Khơ Mú đặc biệt khó khăn, tỉnh Thanh Hóa. 65
09-07-2009 Quyết định số 2151/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 76
10-07-2009 Quyết định số 2166/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch động Từ Thức và các di tích, danh thắng huyện Nga Sơn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 96
10-07-2009 Quyết định số 2167/QĐ-UBND về việc thành lập trường Trung cấp Y - Dược Hợp Lực. 108
13-07-2009 Quyết định số 2183/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2009 - 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thườ ng xuyên. 110
15-07-2009 Quyết định số 2202/QĐ-UBND duyệt đối tượng và kinh phí tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Ngày thương binh, liệt sỹ 27 tháng 7 năm 2009. 113
13-07-2009 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 118
13-07-2009 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 124
13-07-2009 Chỉ thị số 17/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009 - 2010. 129
15-07-2009 Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2009. 134
12,129,235 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner