"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2009 Ngày 31 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-07-2009 Nghị quyết số 122/2009/NQ-HĐND về thành lập Sở Ngoại vụ. 01
15-07-2009 Nghị quyết số 123/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Quang Trung để thành lập phường Phú Sơn thuộc thị xã Bỉm Sơn. 03
15-07-2009 Nghị quyết số 124/2009/NQ-HĐND về việc thành lập phường Quảng Tiến thuộc thị xã Sầm Sơn trên cơ sở xã Quảng Tiến thị xã Sầm Sơn. 05
15-07-2009 Nghị quyết số 125/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 07
15-07-2009 Nghị quyết số 126/2009/NQ-HĐND về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số khoản, mục của Điều 1 Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các công trình cấp huyện quản lý. 10
15-07-2009 Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 13
15-07-2009 Nghị quyết số 128/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ di dân và tái định cư áp dụng cho Khu kinh tế Nghi Sơn. 21
15-07-2009 Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 28
15-07-2009 Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND về chủ trương ban hành chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý trường THPT chuyên Lam Sơn. 32
15-07-2009 Nghị quyết số 131/2009/NQ-HĐND về chủ trương điều chỉnh, bổ sung chính sách phát triển trang trại chăn nuôi tập trung. 34
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-07-2009 Quyết định số 2409/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 421/2009/QĐ-UBND ngày 11/02/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về điều chỉnh tạm thời Đơn giá ngày công lao động nông nhàn trong công tác tu sửa đê, kè và Quyết định số 3878/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 36
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
16-07-2009 Quyết định số 2218/QĐ-UBND phê duyệt dự án: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. 38
16-07-2009 Quyết định số 2219/QĐ-UBND duyệt dự toán bồi thường cây hoa màu, hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Thành xã Hải Hà thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 48
20-07-2009 Quyết định số 2289/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009. 51
21-07-2009 Quyết định số 2311/QĐ-UBND duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất thực hiện Công trình: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 Đại điểm: Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 60
21-07-2009 Quyết định số 2313/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ (phần tài sản, vật kiến trúc, thôn Hà Phú, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia), thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 62
21-07-2009 Quyết định số 2316/QĐ-UBND uỷ quyền phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng các trung tâm cụm xã miền núi vùng cao, biên giới năm 2009 - 2010. 65
22-07-2009 Quyết định số 2331/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp nghề Vinashin 9 Thanh Hoá. 67
23-07-2009 Quyết định số 2358/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình Kiên cố hoá trường, lớp học năm 2008 từ nguồn kinh phí địa phương năm 2009. 86
24-07-2009 Quyết định số 2371/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hoá. 98
28-07-2009 Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn cho các công trình thuộc Chương trình MTQG giáo dục đào tạo năm 2009. 100
31-07-2009 Quyết định số 2491/QĐ-UBND phê duyệt giao kế hoạch vốn duy tu bảo dưỡng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135. 104
31-07-2009 Quyết định số 2492/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A (H1N1) trên người tỉnh Thanh Hoá. 107
12,433,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner