"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2009 Ngày 31 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2009 Quyết định số 2818/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Thành Thọ, giao cho UBND huyện Thạch Thành thực hiện việc bồi thường GPMB phục vụ Dự án: Xây dựng Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành. 01
24-08-2009 Quyết định số 2847/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thị xã Sầm Sơn. 04
25-08-2009 Quyết định số 2864/QĐ-UBND về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành tại xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành. 14
25-08-2009 Quyết định số 2866/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Bất động sản tài chính dầu khí Việt Nam tại xã Đông Hương, thành phố Thanh Hoá. 16
26-08-2009 Quyết định số 2868/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại các phường, xã: Đông Sơn, Đông Cương, Đông Hương, Đông Thọ, Nam Ngạn, Đông Vệ, Trường Thi, Lam Sơn để UBND thành phố Thanh Hoá tổ chức bồi thường, GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống tiêu úng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 18
31-08-2009 Quyết định số 2927/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cổ phần Xi măng Thanh Sơn thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Thuý Sơn, huyện Ngọc Lặc. 29
31-08-2009 Quyết định số 2928/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ngọc Lặc. 31
Chủ tịch UBND tỉnh
18-08-2009 Quyết định số 2775/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương lập Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2010 - 2020. 39
20-08-2009 Quyết định số 2805/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ diện tích đất lúa, màu bị ảnh hưởng bởi thi công đường gom số 4, số 5 cho các hộ dân xã Hải Yến thuộc dự án Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 49
21-08-2009 Quyết định số 2822/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 của một số công trình, dự án thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn đã được phê duyệt giao kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009. 62
21-08-2009 Quyết định số 2823/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Thanh Hoá". 68
21-08-2009 Quyết định số 2827/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất thực hiện công trình: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. Địa điểm: Xã Hải Hà, Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 79
21-08-2009 Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất thực hiện công trình: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. Địa điểm: Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia , tỉnh Thanh Hóa. 85
21-08-2009 Quyết định số 2829/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường cây hoa màu, hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, Hải Thượng thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 88
26-08-2009 Quyết định số 2876/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các dự án đầu tư năm 2009 thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hoá, thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 91
26-08-2009 Quyết định số 2880/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc bổ sung cho các hộ dân xã Hải Hà, Hải Thượng huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 96
27-08-2009 Quyết định số 2897/QĐ-UBND về việc phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư năm 2009 thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 99
27-08-2009 Quyết định số 2898/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao. 102
28-08-2009 Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền sử dụng nước từ công trình thuỷ lợi áp dụng cho Công ty TNHH điện Sông Mực. 104
28-08-2009 Quyết định số 2904/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ xã Tĩnh Hải, xây dựng Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 106
28-08-2009 Quyết định số 2906/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ nguồn vốn Trung ương tạm ứng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 108
31-08-2009 Quyết định số 2917/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho hộ ông Luật, xã Hải Yến, xây dựng Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 114
31-08-2009 Quyết định số 2922/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương quy hoạch phát triển du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên giai đoạn 2010 - 2020. 116
28-08-2009 Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc phát triển nhà ở sinh viên tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2009 - 2015. 122
31-08-2009 Kế hoạch số 34/KH-UBND về việc phát triển nhà ở công nhân tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2009 - 2015. 131
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2009 Quyết định số 2892/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xét chọn sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu của tỉnh Thanh Hoá. 23
12,128,907 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner