"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2009 Ngày 15 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2009 Quyết định số 2992/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Hàm Rồng để UBND thành phố Thanh Hoá tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Tượng đài Hàm Rồng Chiến Thắng. 01
08-09-2009 Quyết định số 3012/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Đông Sơn. 07
08-09-2009 Quyết định số 3015/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Nam Thành. 08
09-09-2009 Quyết định số 3030/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2008 - 2015 của Nông trường Sông Âm Thanh Hóa. 09
09-09-2009 Quyết định số 3031/QĐ-UBND về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công an tỉnh Thanh Hoá tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương. 14
09-09-2009 Quyết định số 3041/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 16
10-09-2009 Quyết định số 3055/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn để UBND thị xã Sầm Sơn tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án: Xây dựng Trung tâm đa chức năng. 25
10-09-2009 Quyết định số 3056/QĐ-UBND về việc ghu hồi đất tại xã Hải Thượng để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn quản lý theo quy định. 27
10-09-2009 Quyết định số 3058/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Ngọc Trạo để UBND thị xã Bỉm Sơn bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án: Xây dựng đường tỉnh lộ 7 đến đường gom Khu Công nghiệp Bỉm Sơn (Đoạn Km1+150 đến Km1+600). 33
14-09-2009 Quyết định số 3097/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quan Sơn. 37
14-09-2009 Quyết định số 3098/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân để UBND huyện tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án: Xây dựng Trụ sở Chi cục Thuế Như Xuân. 43
14-09-2009 Quyết định số 3099/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành để UBND huyện Thạch Thành tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ công trình Trụ sở làm việc Thi hành án dân sự huyện Thạch Thành. 45
14-09-2009 Quyết định số 3100/QĐ-UBND về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hạt Kiểm lâm Thường Xuân xây dựng Vườn ươm giống cây lâm nghiệp Hạt Kiểm lâm Thường Xuân. 47
14-09-2009 Quyết định số 3101/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 49
14-09-2009 Quyết định số 3108/QĐ-UBND về việc thu hồi đất rừng sản xuất và cho phép chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất sang đất an ninh tại xã Xuân Hòa để UBND huyện Như Xuân tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng Khu Trung tâm và Phân trại số 5 Trại giam Thanh Lâm - Cục V26 - Bộ Công an. 58
Chủ tịch UBND tỉnh
04-09-2009 Quyết định số 2978/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất cho các hộ xã Tĩnh Hải, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 74
07-09-2009 Quyết định số 3003/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên đoàn Quần vợt Thanh Hoá. 86
07-09-2009 Quyết định số 3006/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hoá. 87
09-09-2009 Quyết định số 3035/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN đợt VIII năm 2009. 88
11-09-2009 Quyết định số 3080/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về chế độ đặt hàng trợ giá xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 94
15-09-2009 Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường cây hoa màu, hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, Hải Thượng, thực hiện dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 101
15-09-2009 Quyết định số 3115/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2008 cho các đơn vị, địa phương. 103
15-09-2009 Quyết định số 3120/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010, định hướng đến 2015. 106
15-09-2009 Quyết định số 3122/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Thanh Hoá. 120
01-09-2009 Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 123
01-09-2009 Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2009. 128
03-09-2009 Kế hoạch số 37/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. 132
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-09-2009 Quyết định số 3124/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định một số định mức chi tiêu và phân cấp đầu tư đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2009 - 2010. 61
12,128,821 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner