"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2009 Ngày 30 tháng 9 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-09-2009 Quyết định số 3160/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 01
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-09-2009 Quyết định số 3177/QĐ-UBND về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cục Hải quan Thanh Hoá tại xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia. 10
22-09-2009 Quyết định số 3235/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. 12
24-09-2009 Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hà Trung. 15
29-09-2009 Quyết định số 3325/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác tư pháp thuộc UBND cấp xã. 23
29-09-2009 Quyết định số 3350/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Thanh Hoá năm 2008. 27
30-09-2009 Quyết định số 3361/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 31
30-09-2009 Quyết định số 3362/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012. 41
30-09-2009 Quyết định số 3364/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước máy sạch do Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Thanh Hoá sản xuất. 53
30-09-2009 Quyết định số 3379/QĐ-UBND về việc ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-Cp ngày 27/12/2008 của Chính phủ. 55
Chủ tịch UBND tỉnh
16-09-2009 Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện Tĩnh Gia. 58
18-09-2009 Quyết định số 3163/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ, diện tích 40 ha mở rộng mặt bằng Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 61
18-09-2009 Quyết định số 3180/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 65
21-09-2009 Quyết định số 3224/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. 67
21-09-2009 Quyết định số 3225/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản, vật kiến trúc cho 17 hộ dân xã Hải Thượng, thực hiện dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 87
22-09-2009 Quyết định số 3230/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án PCLB đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du khi Hồ chứa nước Cửa Đạt xảy ra sự cố nghiêm trọng trong mùa lụt bão năm 2009. 89
23-09-2009 Quyết định số 3261/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ Trung ương bổ sung cho tỉnh năm 2009, cho các công trình, dự án do địa phương quản lý. 102
28-09-2009 Quyết định số 3320/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ xóm Chùa Bắc và phần mộ tại xã Hải Yến, xây dựng Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 114
29-09-2009 Quyết định số 3330/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng về đất thực hiện công trình: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (khu vực bãi xỉ). Địa điểm: Xã Hải Hà huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. 116
29-09-2009 Quyết định số 3331/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường cây, hoa màu, hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Tây, xã Hải Hà, thực hiện dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 123
29-09-2009 Quyết định số 3339/QĐ-UBND về việc thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hoá. 127
29-09-2009 Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược chống tham nhũng giai đoạn 1 (2009 - 2011). 129
12,129,095 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner