"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2009 Ngày 15 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-10-2009 Quyết định số 3497/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Quảng Thành và phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá để UBND thành phố Thanh Hoá tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án: Xây dựng Trường cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Thanh Hoá. 01
07-10-2009 Quyết định số 3504/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Hải Yến để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án: Mở rộng đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn. 05
13-10-2009 Quyết định số 3581/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại các xã: Nguyên Bình, Xuân Lâm và Bình Minh để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường GPMB giao cho Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn đầu tư hạ tầng dự án Nhà máy Giầy SUN JADE. 24
Chủ tịch UBND tỉnh
01-10-2009 Quyết định số 3414/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường bổ sung tài sản, vậtt kiến trúc cho các hộ thôn Bản Cát, xã Mai Lâm, xây dựng Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 38
01-10-2009 Quyết định số 3415/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường cây hoa màu, hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Nam, xã Hải Hà, thực hiện dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 40
01-10-2009 Quyết định số 3418/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 44
02-10-2009 Quyết định số 3426/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, GPMB về đất cho các hộ xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá hầu Nghi Sơn. 46
05-10-2009 Quyết định số 3439/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ thôn Bản Cát, xã Mai Lâm và các hộ dân xã Hải Yến, thực hiện dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa. 51
06-10-2009 Quyết định số 3461/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (khu vực bãi Sỉ), thực hiện dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 53
06-10-2009 Quyết định số 3463/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường cây, hoa màu, hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Tây, xã Hải Hà, thực hiện dự án:: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 58
07-10-2009 Quyết định số 3498/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ xã Tĩnh Hải (khu vực làm lễ khởi công Dự án Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa). 66
07-10-2009 Quyết định số 3499/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường bổ sung tài sản, vật kiến trúc cho các hộ xã Hải Yến, xây dựng Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 68
07-10-2009 Quyết định số 3501/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Tân Thành, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, khu vực mở rộng mặt bằng Nhà máy Liên Hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 70
12-10-2009 Quyết định số 3560/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 75
12-10-2009 Quyết định số 3561/QĐ-UBND về việc duyệt hỗ trợ GPMB về đất thực hiện công trình: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, địa điểm: xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 80
13-10-2009 Quyết định số 3571/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 từ nguồn vốn Trung ương ứng trước dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 và 2011 cho tỉnh Thanh Hóa. 90
13-10-2009 Quyết định số 3573/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (khu vực bãi xỉ - đợt 2), thực hiện dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 96
14-10-2009 Quyết định số 3590/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án chuẩn bị đầu tư năm 2009. 102
14-10-2009 Quyết định số 3592/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các dự án đầu tư năm 2009 thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa, thực hiện nghị Quyết số 30a/2008/CP - CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 106
14-10-2009 Quyết định số 3607/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Tân Thành, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, khu vực mở rộng mặt bằng Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn (đợt 2). 111
14-10-2009 Quyết định số 3608/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ 01 vụ sản xuất cho các hộ dân thôn Tân Thành, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia (diện tích đất lúa, màu trong tổng 101ha). 115
14-10-2009 Quyết định số 3615/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. 120
15-10-2009 Quyết định số 3643/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình nâng cấp đô thị Thanh Hoá đến năm 2020. 138
07-10-2009 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các bộ thủ tục hành chính đã công bố và rà soát thủ tục hành chính. 141
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-10-2009 Quyết định số 3525/2009/QĐ-UBND về chế độ, chính sách đối với học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh và giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn. 18
12,433,810 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner