"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2009 Ngày 15 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2009 Quyết định số 3978/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển trang trại chăn nuôi tập trung giai đoạn 2010 - 2012. 01
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2009 Quyết định số 3997/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Thanh Hoá tại thị trấn Hà Trung, giao cho UBND thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 06
12-11-2009 Quyết định số 4048/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao cho UBND thị xã Sầm Sơn thực hiện Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, dịch vụ công cộng phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn. 08
12-11-2009 Quyết định số 4053/QĐ-UBND về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Thi hành án dân sự huyện Thạch Thành sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc. 10
12-11-2009 Quyết định số 4060/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2010 và định hướng đến năm 2020 huyện Như Xuân. 12
Chủ tịch UBND tỉnh
02-11-2009 Quyết định số 3896/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án "Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hoá" tỉnh Thanh Hóa. 19
03-11-2009 Quyết định số 3903/QĐ-UBND đặt tên, số hiệu, đơn vị quản lý: Một số đường huyện (thuộc các huyện: Yên Định và Nông Cống) lên đường tỉnh. 35
03-11-2009 Quyết định số 3907/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trong lĩnh vực xây dựng. 38
03-11-2009 Quyết định số 3908/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ Trung ương bổ sung cho tỉnh năm 2009 cho các công trình, dự án do địa phương quản lý. 43
03-11-2009 Quyết định số 3909/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa. 47
04-11-2009 Quyết định số 3928/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quân - Dân y tỉnh Thanh Hoá. 57
04-11-2009 Quyết định số 3932/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã từ nguồn vốn bổ sung của Chính phủ năm 2009. 59
04-11-2009 Quyết định số 3933/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2009. 62
05-11-2009 Quyết định số 3941/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các dự án đầu tư năm 2009 thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hoá, thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 67
09-11-2009 Quyết định số 3956/QĐ-UBND phê duyệt số lượng và kinh phí hỗ trợ học sinh con hộ nghèo năm học 2009 - 2010, theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 71
09-11-2009 Quyết định số 3957/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn cho các dự án Quy hoạch năm 2009. 81
10-11-2009 Quyết định số 3980/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2009 (đợt 3) cho các dự án thuộc Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học nhà công vụ cho giáo viên. 84
11-11-2009 Quyết định số 4010/QĐ-UBND về việc sáp nhập Đội số 1 và số 2 kiểm tra liên ngành 814 thành dội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Thanh Hoá. 91
11-11-2009 Quyết định số 4028/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 2, Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa. 94
12-11-2009 Quyết định số 4041/QĐ-UBND về việc công nhận Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y, Dược Hợp Lực. 100
13-11-2009 Quyết định số 4081/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đo đạc bản đồ , đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 102
03-11-2009 Kế hoạch số 43/KH-UBND phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2009 - 2015. 108
12,128,617 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner