"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2009 Ngày 30 tháng 11 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2009 Quyết định số 4092/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Quảng Thắng để UBND thành phố Thanh Hoá tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng, giao cho Bệnh viện Mắt Thanh Hoá thực hiện Dự án xây dựng Công trình: Mở rộng Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. 01
16-11-2009 Quyết định số 4096/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Năm Châu. 03
17-11-2009 Quyết định số 4100/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá để sử dụng vào mục đích: Xây dựng khu chung cư thu nhập thấp tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. 04
17-11-2009 Quyết định số 4114/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hoá. 06
25-11-2009 Quyết định số 4206/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Làng trẻ SOS Thanh Hoá tại xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hoá. 08
25-11-2009 Quyết định số 4207/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Quản lý đường sắt Thanh Hoá thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá. 10
27-11-2009 Quyết định số 4224/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân, tại xã: Vạn Xuân và Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân. 12
27-11-2009 Quyết định số 4225/QĐ-UBND về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Kho bạc Nhà nước Quan Hoá, tại huyện Quan Hoá. 14
30-11-2009 Quyết định số 4236/QĐ-UBND về việc thu hồi đất Khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn tại xã Nghi Sơn để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường GPMB, giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn quản lý. 16
30-11-2009 Quyết định số 4239/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Quảng Thọ giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa sử dụng vào mục đích: Mở rộng Trung tâm tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương. 21
Chủ tịch UBND tỉnh
16-11-2009 Quyết định số 4088/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ thực hiện di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do. 24
16-11-2009 Quyết định số 4094/QĐ-UBND về việc đổi tên và kiện toàn Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Lâm trường Bá Thước. 27
17-11-2009 Quyết định số 4113/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 1, Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa. 29
18-11-2009 Quyết định số 4127/QĐ-UBND duyệt dự toán bồi thường cây hoa màu cho các hộ dân xã Hải Hà, thuộc khu vực Cầu Gỗ, sú vẹt thực hiện DA: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 35
18-11-2009 Quyết định số 4128/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ vụ chiêm và vụ mùa năm 2009 cho diện tích đất lúa, màu bị ảnh hưởng bởi thi công đường gom số 4, số 5 cho các hộ dân xã Hải Yến thuộc dự án Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 37
19-11-2009 Quyết định số 4144/QĐ-UBND về việc huy động chênh lệch thu - chi NSNN năm 2008 cân đối vào nguồn thu ngân sách năm 2009. 41
20-11-2009 Quyết định số 4146/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên vào các Tiểu ban chuyên môn của Hội đồng khoa học tỉnh Thanh Hoá. 43
23-11-2009 Quyết định số 4162/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội Dạy nghề - Việc làm và Xuất khẩu lao động tỉnh Thanh Hoá. 46
23-11-2009 Quyết định số 4163/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ lâm nghiệp Thanh Hoá. 62
24-11-2009 Quyết định số 4173/QĐ-UBND về việc tiến hành chuyển đổi Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng các KCN Thanh Hoá thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 66
25-11-2009 Quyết định số 4192/QĐ-UBND về việc thành lập các Ban Thực thi dự án thuộc Dự án "Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa" tỉnh Thanh Hóa, vốn vay ADB và Chính phủ Hàn Quốc (sau khi được cập nhật, bổ sung). 68
25-11-2009 Quyết định số 4194/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ Trung ương bổ sung cho tỉnh năm 2009, cho các công trình, dự án do địa phương quản lý. 72
25-11-2009 Quyết định số 4199/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 78
27-11-2009 Quyết định số 4218/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, khu vực đường công vụ Nhà máy Liên Hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. 80
30-11-2009 Quyết định số 4238/QĐ-UBND về việc thành lập ban chỉ đạo Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. 86
17-11-2009 Chỉ thị số 24/CT-UBND về thực hiện một số biện pháp phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Chiêm Xuân 2009 - 2010. 89
26-11-2009 Kế hoạch số 45/KH-UBND tổ chức hội chợ hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Khu vực Bắc Trung bộ năm 2010 (Chào mừng Kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hàm Rồng). 92
12,128,979 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner