"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2009 Ngày 15 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2009 Quyết định số 4269/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hoá đang sử dụng tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá; giao cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hoá xây dựng trụ sở làm việc. 01
15-12-2009 Quyết định số 4458/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hoá tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá giao cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thuê để xây dựng trụ sở làm việc. 13
15-12-2009 Quyết định số 4459/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Hải Yến và xã Tĩnh Hải, để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường, GPMB dự án xây dựng Nhà máy chế tạo cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng Nghi Sơn; giao cho Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn quản lý theo thẩm quyền. 15
15-12-2009 Quyết định số 4463/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở". 19
Chủ tịch UBND tỉnh
01-12-2009 Quyết định số 4259/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. 31
01-12-2009 Quyết định số 4260/QĐ-UBND về việc Ban hành "Quy định quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025". 39
04-12-2009 Quyết định số 4296/QĐ-UBND về việc khai thác gỗ để hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho 05 huyện: Quan Sơn, Quan Hoá, Bá Thước, Lang Chánh, Như Xuân. 52
07-12-2009 Quyết định số 4317/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hoá trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm Thanh Hoá. 55
08-12-2009 Quyết định số 4337/QĐ-UBND về việc khai thác gỗ để hỗ trợ cho hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho 02 huyện: Thường Xuân và Mường Lát. 58
08-12-2009 Quyết định số 4340/QĐ-UBND về việc duyệt hỗ trợ bồi thường tài sản, vật kiến trúc (đường công vụ xã Tỉnh Hải), Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 60
09-12-2009 Quyết định số 4367/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (khu vực Cầu Gỗ) thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 62
09-12-2009 Quyết định số 4368/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thườngGPMB về đất cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia (hạng mục đường công vụ), dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 64
09-12-2009 Quyết định số 4374/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. 71
11-12-2009 Quyết định số 4397/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả và gian lận thương mại. 93
11-12-2009 Quyết định số 4399/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020. 100
15-12-2009 Quyết định số 4464/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đến năm 2020 và Quy hoạch tiềm năng sau năm 2020 Cảng Quảng Châu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (thuộc nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ). 117
07-12-2009 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc ngăn chặn xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo. 126
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2009 Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Khu kinh tế Nghi Sơn. 03
12,129,199 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner