"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 53 + 54           Năm 2010 Ngày 31 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-12-2010 Quyết định số 4569/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hoá năm 2011. 01
27-12-2010 Quyết định số 4670/2010/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 45
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
21-12-2010 Quyết định số 4573/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 49
21-12-2010 Quyết định số 4586/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 51
21-12-2010 Quyết định số 4587/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 59
21-12-2010 Quyết định số 4588/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 62
23-12-2010 Quyết định số 4603/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc, thực hiện Dự án:Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn (tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia). 69
23-12-2010 Quyết định số 4604/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Yến - xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 74
27-12-2010 Quyết định số 4679/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 77
28-12-2010 Quyết định số 4699/QĐ-UBND về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá năm 2011. 83
28-12-2010 Quyết định số 4700/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn bổ sung từ nguồn vượt thu và bội chi ngân sách Trung ương năm 2009 để thu hồi các nguồn vốn ứng trước ngân sách Nhà nước. 87
29-12-2010 Quyết định số 4726/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn hỗ trợ năm 2010 cho các dự án phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh. 91
30-12-2010 Quyết định số 4776/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 94
30-12-2010 Quyết định số 4777/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 98
30-12-2010 Quyết định số 4778/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Nam Yến - xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 101
30-12-2010 Quyết định số 4779/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ diện tích màu không sản xuất được do ảnh hưởng bởi san lấp mặt bằng dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia. 103
17-12-2010 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hoá, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp trước, trong, sau Tết Nguyên Đán Tân Mão và Quý I năm 2011. 124
31-12-2010 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý vùng nguyên liệu mía đường phục vụ các Nhà máy đường trên địa bàn tỉnh. 128
31-12-2010 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường quản lý súng săn, cưa xăng để bảo vệ rừng và động vật hoang dã. 130
14,095,441 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner