"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2010 Ngày 15 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-07-2010 Quyết định số 2388/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Lam Sơn. 01
Chủ tịch UBND tỉnh
01-07-2010 Quyết định số 2315/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hiệp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 02
01-07-2010 Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hiệp lọc hoá dầu Nghi Sơn. 06
02-07-2010 Quyết định số 2332/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, thực hiện dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 10
06-07-2010 Quyết định số 2357/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường GPMB về đất tại khu vực bãi sỉ, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 14
06-07-2010 Quyết định số 2358/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện đề án củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế tuyến xã năm 2010. 17
07-07-2010 Quyết định số 2366/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đô thị số 3 - Khu Kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa. 25
07-07-2010 Quyết định số 2370/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Thanh Hoá năm 2010. 42
08-07-2010 Quyết định số 2377/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa. 45
09-07-2010 Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2010. 68
12-07-2010 Quyết định số 2396/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, thực hiện dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 72
13-07-2010 Quyết định số 2407/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ dân thôn Hà Phú, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt Điện Nghi Sơn. 76
13-07-2010 Quyết định số 2417/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ tỉnh Thanh Hoá. 80
14-07-2010 Quyết định số 2423/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 88
14-07-2010 Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích lịch sử văn hoá và thắng cảnh Phủ Na xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 91
15-07-2010 Quyết định số 2439/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Thương mại miền núi Thanh Hoá. 99
08-07-2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc chấn chỉnh hoạt động Liên kết đào tạo. 127
14-07-2010 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 130
15-07-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. 133
14,095,713 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner