"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2010 Ngày 31 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2010 Quyết định số 2466/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá, cho Công ty cổ phần Nước mắm Thanh Hương thuê đất tại phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá để thực hiện dự án: Xây dựng văn phòng giao dịch và giới thiệu sản phẩm. 01
29-07-2010 Quyết định số 2619/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Thúy Sơn, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc; giao đất cho Sở Xây dựng Thanh Hóa để thực hiện Dự án: Xây dựng tuyến đường trục trung tâm Khu trung tâm hành chính - Đô thị trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa. 20
29-07-2010 Quyết định số 2630/QĐ-UBND về việc giao đất tại xã Đông Xuân, huyện Đông Sơn cho Chi cục Thuế Đông Sơn sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc. 22
Chủ tịch UBND tỉnh
16-07-2010 Quyết định số 2447/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề Đợt I năm 2010 theo Quyết định số 2409/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 và Quyết định số 2541/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá. 24
16-07-2010 Quyết định số 2451/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý điều hành Dự án "Bảo vệ đa dạng sinh học của hệ sinh thái núi đất đai thấp khu vực Bắc Trung Bộ ở Vườn Quốc gia Bến En" giai đoạn 2010-2015. 27
16-07-2010 Quyết định số 2452/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 34
19-07-2010 Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc thành lập 03 Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra ngăn chặn vận chuyển cát khai thác trái phép trên địa bàn tỉnh. 38
20-07-2010 Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các dự án đầu tư năm 2010 thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hoá, thực hiện Nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 41
22-07-2010 Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011 - 2020. 45
23-07-2010 Quyết định số 2570/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 52
23-07-2010 Quyết định số 2571/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn cho các Dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2010. 68
26-07-2010 Quyết định số 2580/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất và phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dịch vụ công cộng Bắc Núi Xước, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 73
27-07-2010 Quyết định số 2592/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ giữa các chủ hộ thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 79
29-07-2010 Quyết định số 2611/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2010 cho các công trình, dự án phục vụ Lễ kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hàm Rồng từ nguồn hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội. 81
29-07-2010 Quyết định số 2622/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí tổ chức phòng, trừ bệnh lùn sọc đen, vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa, ngô vụ Thu Mùa năm 2010. 84
30-07-2010 Quyết định số 2640/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô tại xã Đại Lộc và xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 92
19-07-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. 98
28-07-2010 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. 101
28-07-2010 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 104
20-07-2010 Kế hoạch số 44/KH-UBND thực hiện một số giải pháp phấn đấu cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với tất cả loại đất trong năm 2010. 108
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2010 Quyết định số 2538/2010/QĐ-UBND về việc bổ sung một số nội dung vào Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, ban hành kèm theo Quyết định số 2196/2005/QĐ-UBND ngày 15/8/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá. 03
23-07-2010 Quyết định số 2539/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về tổ chức, nhiệm vụ và chính sách đối với khuyến nông viên thôn, bản thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hoá theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. 07
27-07-2010 Quyết định số 2590/2010/QĐ-UBND về việc quy định về cơ chế tài chính và việc quản lý, sử dụng khu chung cư thu nhập thấp phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá. 14
14,131,677 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner