"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2010 Ngày 31 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-08-2010 Quyết định số 2866/2010/QĐ-UBND về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Thanh Hoá thực hiện. 01
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2010 Quyết định số 2906/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Phụ gia và Khoáng sản Việt Nam (khu đất được UBND tỉnh cho thuê theo Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 04/5/2010), giao cho Công ty cổ phần Ferocrom Việt Nam thuê để xây dựng Nhà máy Ferocrom các bon cao tại xã Tân Khang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. 05
20-08-2010 Quyết định số 2929/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Triệu Sơn tại xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn; giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hoá để sử dụng vào mục đích: Xây dựng Hệ thống cấp nước thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn. 08
20-08-2010 Quyết định số 2930/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Sơn Thuỷ giao cho Công ty Xăng dầu Thanh Hoá thuê đất tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia. 10
24-08-2010 Quyết định số 2971/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần Đóng tàu Thanh Hóa (nay là Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Long VINASHIN) tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 12
Chủ tịch UBND tỉnh
16-08-2010 Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp huyện Nga Sơn. 15
16-08-2010 Quyết định số 2869/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 16
16-08-2010 Quyết định số 2870/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Phú, xã Hải Hà thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 18
16-08-2010 Quyết định số 2871/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 21
16-08-2010 Quyết định số 2873/QĐ-UBND về việc thành lập chốt kiểm dịch động vật liên ngành tạm thời phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 26
18-08-2010 Quyết định số 2898/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Văn Yên, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 28
20-08-2010 Quyết định số 2933/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Hà Thành, Hà Phú, xã Hải Hà, xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 32
23-08-2010 Quyết định số 2955/QĐ-UBND về việc đổi tên trường và chuyển đổi loại hình trường đối với các trường Trung học phổ thông ngoài công lập. 35
24-08-2010 Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 37
25-08-2010 Quyết định số 2991/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí mua máy gặt đập liên hợp năm 2010 theo chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao của tỉnh Thanh Hoá. 41
27-08-2010 Quyết định số 3038/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường mồ mả của các hộ dân thôn Bắc Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 44
27-08-2010 Quyết định số 3039/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ diện tích màu không sản xuất được do ảnh hưởng bởi xây dựng các hạng mục dự án Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia. 47
27-08-2010 Quyết định số 3040/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Hà Phú, xã Hải Hà, thực hiện Dự án: Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 61
30-08-2010 Quyết định số 3061/QĐ-UBND giao nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án thành phần đền bù giải toả vi phạm Hành lang an toàn đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ thuộc địa phận tỉnh Thanh Hoá. 64
19-08-2010 Chỉ thị số 16/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011. 66
18-08-2010 Kế hoạch số 47/KH-UBND tổng kết 10 năm thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thanh Hoá đến năm 2010. 72
24-08-2010 Kế hoạch số 48/KH-UBND hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2010. 83
24-08-2010 Kế hoạch số 49/KH-UBND triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm. 87
25-08-2010 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 96
27-08-2010 Chỉ thị số 18/CT-UBND về công tác quản lý tàu cá có công suất dưới 30 sức ngựa. 101
14,131,098 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner