"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2010 Ngày 15 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2010 Quyết định số 3084/QĐ-UBND về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Báo Lao động và Xã hội tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá. 01
01-09-2010 Quyết định số 3087/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 01/12/2006 và Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 của UBND tỉnh; cho Công ty cổ phần Thương mại Hải Hà thuê đất tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương. 03
01-09-2010 Quyết định số 3096/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn để UBND thị xã Bỉm Sơn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu xen cư Tây Ga, khu phố 10, phường Ngọc Trạo; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 06
06-09-2010 Quyết định số 3115/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Công nghệ An Ninh tại xã Hoằng Lý, huyện Hoằng Hoá, giao cho Công ty cổ phần AUTOCENTER Thanh Hoá thuê. 08
06-09-2010 Quyết định số 3116/QĐ-UBND về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất của Vườn Quốc gia Bến En tại xã Hải Vân, huyện Như Thanh. 10
11-09-2010 Quyết định số 3208/QĐ-UBND về việc giao đất tại phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn cho Công an tỉnh Thanh Hóa sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc Công an phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn. 23
Chủ tịch UBND tỉnh
01-09-2010 Quyết định số 3079/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 25
01-09-2010 Quyết định số 3080/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Văn Yên, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 28
06-09-2010 Quyết định số 3112/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, giai đoạn 2011 - 2015. 31
06-09-2010 Quyết định số 3113/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, giai đoạn 2011 - 2015. 47
06-09-2010 Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, giai đoạn 2011 - 2015. 64
08-09-2010 Quyết định số 3140/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá. 81
09-09-2010 Quyết định số 3157/QĐ-UBND về việc chuyển các thôn của xã thuộc huyện. 94
09-09-2010 Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ thuộc thị xã Sầm Sơn và huyện Quảng Xương- Thanh Hóa. 96
11-09-2010 Quyết định số 3193/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước đô thị vùng tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025. 104
11-09-2010 Quyết định số 3194/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch thoát nước đô thị vùng tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025. 110
11-09-2010 Quyết định số 3199/QĐ-UBND cấm các phương tiện cơ giới đi qua Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc. 116
15-09-2010 Quyết định số 3268/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 117
08-09-2010 Kế hoạch số 50/KH-UBND kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối trên địa bàn tỉnh. 122
08-09-2010 Kế hoạch số 51/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã. 126
14-09-2010 Kế hoạch số 52/KH-UBND xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2011 - 2020. 130
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2010 Quyết định số 3170/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc xác định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ hàng năm của tỉnh Thanh Hoá. 12
14,131,792 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner