"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2010 Ngày 30 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-09-2010 Quyết định số 3286/QĐ-UBND về việc thu hồi đất giao thông tạm giao cho phòng Khám đa khoa Giao thông Vận tải quản lý theo Quyết định số 2682/QĐ-CT ngày 25/8/2003; giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH một thành viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực để mở rộng Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá. 01
22-09-2010 Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Vệ sinh môi trường Nga Sơn thuê đất tại xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn để sử dụng vào mục đích: Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ công nhân, nhà để xe ô tô và nhà kho để vật dụng thu gom rác thải vệ sinh môi trường. 08
22-09-2010 Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa để UBND huyện Hoằng Hoá tổ chức BTGPMB; Giao cho Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Thanh Hoá thực hiện dự án: kè chống sạt lở đoạn K7+950 đến K8+800 đê hữu sông Lạch Trường xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 10
24-09-2010 Quyết định số 3399/QĐ-UBND thu hồi đất và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 420640 ngày 16/9/2009 của Công ty TNHH Hoàng Hà được UBND tỉnh cấp ngày 16/10/2009, cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y - Dược Hàm Rồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá để xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng. 12
29-09-2010 Quyết định số 3457/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển đổi Văn phòng Công chứng Năm Châu. 15
29-09-2010 Quyết định số 3464/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá để UBND thành phố Thanh Hoá bồi thường giải phóng mặt bằng; thực hiện quy hoạch điều chỉnh (bổ sung) khu khai thác quỹ đất Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá. 17
29-09-2010 Quyết định số 3467/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Tín Việt. 19
Chủ tịch UBND tỉnh
17-09-2010 Quyết định số 3285/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 20
17-09-2010 Quyết định số 3301/QĐ-UBND về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2010 đối với Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia. 39
21-09-2010 Quyết định số 3337/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các ngành, các đơn vị và các địa phương để phòng, chống và khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân 2009 - 2010. 40
21-09-2010 Quyết định số 3341/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ trên cơ sở Ban Quản lý Di tích Thành nhà Hồ. 44
22-09-2010 Quyết định số 3365/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bổ sung quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn, Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 47
23-09-2010 Quyết định số 3387/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho các hộ dân thôn Hà Nam, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 53
23-09-2010 Quyết định số 3391/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2004 - 2011. 57
27-09-2010 Quyết định số 3400/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt Khu số 2 thuộc Khu đô thị trung tâm, KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa". 66
27-09-2010 Quyết định số 3403/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2011 - 2013. 78
28-09-2010 Quyết định số 3445/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia bị thu hồi đất nông nghiệp, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 92
28-09-2010 Quyết định số 3446/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho các hộ dân thôn Hà Tây, Hà Bắc, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 96
28-09-2010 Quyết định số 3448/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho các hộ dân thôn Hà Tây, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia bị thu hồi đất nông nghiệp và các hộ SXKD phi nông nghiệp phải ngừng sản xuất, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 100
28-09-2010 Quyết định số 3450/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 107
29-09-2010 Quyết định số 3456/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh diện tích đất Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 108
30-09-2010 Quyết định số 3469/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bàn giao Khu công nghiệp Tây Bắc ga, thành phố Thanh Hoá cho Ban qQuản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn. 111
27-09-2010 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. 122
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-09-2010 Quyết định số 3325/2010/QĐ-UBND phê duyệt mức thu và danh mục các dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 04
14,130,991 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner