"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2010 Ngày 15 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-10-2010 Quyết định số 3502/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn. 01
05-10-2010 Quyết định số 3528/QĐ-UBND về việc giao đất tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân cho Công ty cổ phần Môi trường 27-7 sử dụng vào mục đích xây dựng Bệnh viện Đa khoa Lam Sơn. 05
07-10-2010 Quyết định số 3557/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá quản lý, cho Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Phương Anh thuê để sử dụng vào mục đích: Xây dựng Xưởng sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 08
07-10-2010 Quyết định số 3558/QĐ-UBND về việc cho Tổng Công ty cổ phần Luyện kim Thanh Hoá thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc để mở rộng Nhà máy sản xuất phôi thép. 10
07-10-2010 Quyết định số 3559/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH IVORY Việt Nam - Thanh Hoá thuê đất tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc để sử dụng vào mục đích: Xây dựng Nhà máy may xuất khẩu. 12
08-10-2010 Quyết định số 3573/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm học thêm. 15
11-10-2010 Quyết định số 3601/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất của Công ty TNHH một thành viên Thống Nhất tại xã Yên Lâm, giao cho UBND xã Yên Lâm, huyện Yên Định quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 25
11-10-2010 Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc giao đất tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (đất dự án xây dựng Nhà máy Chế biến hải sản Long Hải) cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn quản lý theo chức năng, thẩm quyền quy định của pháp luật. 27
11-10-2010 Quyết định số 3603/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND thị xã Sầm Sơn tại phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư Sơn Thắng, phường Trường Sơn. 29
Chủ tịch UBND tỉnh
04-10-2010 Quyết định số 3494/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ GPMB cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 31
04-10-2010 Quyết định số 3496/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ khối lượng đào đắp mương cho các hộ dân thôn Bản Cát, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 36
04-10-2010 Quyết định số 3497/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia bị thu hồi đất nông nghiệp, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (Khu vực bãi sỉ). 38
04-10-2010 Quyết định số 3506/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa. 49
04-10-2010 Quyết định số 3507/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo 127 tỉnh Thanh Hóa. 50
05-10-2010 Quyết định số 3511/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Phú, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 51
05-10-2010 Quyết định số 3520/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn kinh phí bổ sung của Chính phủ năm 2010. 55
07-10-2010 Quyết định số 3545/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn thực hiện công tác đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính năm 2010 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 65
08-10-2010 Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn cho các dự án quy hoạch năm 2010 và kinh phí lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 67
08-10-2010 Quyết định số 3577/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 74
11-10-2010 Quyết định số 3604/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương Quy hoạch phát triển vùng cói tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020. 81
12-10-2010 Quyết định số 3632/QĐ-UBND phê duyệt cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 87
04-10-2010 Kế hoạch số 55/KH-UBND triển khai thực hiện mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em tỉnh Thanh Hoá năm 2010 và giai đoạn 2011 - 2020. 89
12-10-2010 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Internet. 95
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2010 Quyết định số 3523/2010/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 189/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh. 03
14,131,174 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner