"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2010 Ngày 15 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2010 Quyết định số 3914/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện khu vực Ngã Ba Bông, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025. 01
15-11-2010 Quyết định số 4063/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá. 15
15-11-2010 Quyết định số 4064/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ, huỷ bỏ 03 thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Sở Xây dựng Thanh Hoá. 17
Chủ tịch UBND tỉnh
01-11-2010 Quyết định số 3909/QĐ-UBND về việc quy định mức thu dịch vụ xạ trị gia tốc điều trị bệnh ung thư. 20
02-11-2010 Quyết định số 3923/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 22
03-11-2010 Quyết định số 3950/QĐ-UBND xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải đường bộ. 25
04-11-2010 Quyết định số 3956/QĐ-UBND huỷ bỏ Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 29
04-11-2010 Quyết định số 3958/QĐ-UBND về việc phê duyệt Qui chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp Bách Nghệ Thanh Hoá. 30
05-11-2010 Quyết định số 3989/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ của Hiệp hội Vận tải biển tỉnh Thanh Hoá. 61
08-11-2010 Quyết định số 3998/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 71
08-11-2010 Quyết định số 3999/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 73
08-11-2010 Quyết định số 4000/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn (Khu vực đường ống xuất nhập khẩu sản phẩm). 76
09-11-2010 Quyết định số 4012/QĐ-UBND về việc đính chính tên chủ hộ nhận tiền bồi thường GPMB về đất tại Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. 81
09-11-2010 Quyết định số 4013/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010 từ nguồn vốn Trung ương ứng trước dự toán ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2011 cho tỉnh Thanh Hoá. 83
11-11-2010 Quyết định số 4030/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên chủ hộ nhận kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 01/4/2010. 89
12-11-2010 Quyết định số 4047/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hoá. 91
01-11-2010 Kế hoạch số 61/KH-UBND phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011 - 2015. 120
03-11-2010 Kế hoạch số 62/KH-UBND thực hiện Kết luận số 51-KL/TU ngày 31/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015. 125
14,131,341 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner