"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47 + 48           Năm 2010 Ngày 30 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2010 Quyết định số 4072/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. 01
29-11-2010 Quyết định số 4215/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Xi măng Nghi Sơn, giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn quản lý và thực hiện việc giao lại đất; cho thuê đất theo chức năng, thẩm quyền quy định của pháp luật. 11
29-11-2010 Quyết định số 4216/QĐ-UBND về việc giao đất cho Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá thực hiện dự án Xây dựng Hạt Kiểm lâm thành phố Thanh Hoá tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá. 13
Chủ tịch UBND tỉnh
16-11-2010 Quyết định số 4073/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. 15
17-11-2010 Quyết định số 4089/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2011 - 2015. 36
19-11-2010 Quyết định số 4133/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, thực hiện Dự án: Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 53
19-11-2010 Quyết định số 4139/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo tồn - tôn tạo và phát huy tác dụng văn hoá lịch sử của quần thể di tích Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 56
24-11-2010 Quyết định số 4167/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường GPMB cột điện 22KV và mồ mả tại xã Hải Hà, Hải Thượng - huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 63
24-11-2010 Quyết định số 4168/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thôn Hà Tây, Hà Bắc - xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 65
24-11-2010 Quyết định số 4169/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thôn Hà Nam, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 69
24-11-2010 Quyết định số 4171/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 72
29-11-2010 Quyết định số 4243/QĐ-UBND phê duyệt "Kế hoạch hành động vì sự sống còn trẻ em tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011 - 2015". 74
30-11-2010 Quyết định số 4262/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thôn Hà Tây, Hà Phú, Hà Thành - xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 77
30-11-2010 Quyết định số 4263/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 81
30-11-2010 Quyết định số 4264/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 88
30-11-2010 Quyết định số 4265/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thôn Trung Hậu, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 91
30-11-2010 Quyết định số 4266/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia và bổ sung kinh phí thực hiện GPMB (2%) thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 94
30-11-2010 Quyết định số 4267/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thôn Hà Tây, Hà Phú, Hà Thành - xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 98
30-11-2010 Chỉ thị số 23/CT-UBND tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. 104
16-11-2010 Kế hoạch số 66/KH-UBND hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Thanh Hoá năm 2011 và tầm nhìn đến năm 2020. 107
17-11-2010 Kế hoạch số 67/KH-UBND kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010. 115
24-11-2010 Kế hoạch số 68/KH-UBND tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ. 118
14,131,618 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner