"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2010 Ngày 15 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-12-2010 Quyết định số 4289/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Điện máy hoá chất Thanh Hoá thuê đất tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá để đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ, văn phòng. 01
02-12-2010 Quyết định số 4292/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (trước đây là Liên hiệp Đường sắt Việt Nam) cho Công ty Quản lý Đường sắt Thanh Hoá thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng: Nhà điều hành sản xuất tại phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá. 03
06-12-2010 Quyết định số 4320/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tĩnh Gia. 05
07-12-2010 Quyết định số 4347/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất của Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám; giao cho Công an tỉnh Thanh Hoá thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở làm việc Công an phường Lam Sơn tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá. 17
Chủ tịch UBND tỉnh
01-12-2010 Quyết định số 4279/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 46
01-12-2010 Quyết định số 4285/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thôn Bắc Yến, Trung Hậu, Văn Yên - xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 49
01-12-2010 Quyết định số 4286/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thôn Hà Bắc - xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 55
01-12-2010 Quyết định số 4287/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 60
06-12-2010 Quyết định số 4333/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (ngoài mốc) thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 63
06-12-2010 Quyết định số 4335/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán bồi thường, hỗ trợ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các quyết định. 66
06-12-2010 Quyết định số 4336/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân xã Hải Hà - huyện Tĩnh Gia làm nghề đánh bắt thuỷ, hải sản, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 68
06-12-2010 Quyết định số 4337/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân xã Hải Hà - huyện Tĩnh Gia làm nghề đánh bắt thuỷ, hải sản, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 74
06-12-2010 Quyết định số 4338/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện dự án: xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 79
06-12-2010 Quyết định số 4339/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 82
06-12-2010 Quyết định số 4342/QĐ-UBND về việc thành lập, chuyển đổi, giải thể các Trạm Kiểm lâm trực thuộc các Hạt Kiểm lâm huyện thuộc Chi cục Kiểm lâm. 85
07-12-2010 Quyết định số 4351/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 87
07-12-2010 Quyết định số 4353/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 93
07-12-2010 Quyết định số 4354/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ dân xã Hải Hà - huyện Tĩnh Gia làm nghề đánh bắt thuỷ, hải sản, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 96
07-12-2010 Quyết định số 4357/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thuộc xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 100
08-12-2010 Quyết định số 4366/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 105
08-12-2010 Quyết định số 4367/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 107
08-12-2010 Quyết định số 4368/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 109
09-12-2010 Quyết định số 4390/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tài sản, VKT, thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn (tại thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia). 114
09-12-2010 Quyết định số 4391/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường bổ sung (phần mồ mả), thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn (tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia). 116
14-12-2010 Quyết định số 4458/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường mồ mả, thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn (tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia). 121
02-12-2010 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2010 - 2011. 124
15-12-2010 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Tân Mão và năm 2011. 126
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2010 Quyết định số 4455/2010/QĐ-UBND về việc định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015. 19
14,131,826 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner