"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51 + 52           Năm 2010 Ngày 30 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2010 Quyết định số 4528/2010/QĐ-UBND về giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011. 01
17-12-2010 Quyết định số 4549/2010/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015. 76
20-12-2010 Quyết định số 4554/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 89
20-12-2010 Quyết định số 4555/2010/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2011. 98
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
16-12-2010 Quyết định số 4501/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Văn Yên, Bắc Yến, Trung Hậu - xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn. 107
16-12-2010 Quyết định số 4502/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 111
16-12-2010 Quyết định số 4503/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 114
17-12-2010 Kế hoạch số 69/KH-UBND tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật" trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 117
15-12-2010 Chỉ thị số 25/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Tân Mão và năm 2011. 121
17-12-2010 Chỉ thị số 26/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm. 124
14,131,023 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner