"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2010 Ngày 15 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-01-2010 Quyết định số 01/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. 01
05-01-2010 Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc giao đất cho Chi cục Thuế thị xã Bỉm Sơn để xây dựng Trụ sở làm việc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn theo quy định pháp luật. 05
05-01-2010 Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Chi cục Bảo vệ thực vật Thanh Hoá tại xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc giao cho UBND xã Vĩnh Lộc quản lý theo quy định của pháp luật. 07
05-01-2010 Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thuỷ để mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy tại thị trấn Cẩm Thuỷ, huyện Cẩm Thủy. 09
08-01-2010 Quyết định số 50/QĐ-UBND về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THCS Nguyễn Du tại thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương để mở rộng trường THCS Nguyễn Du. 11
08-01-2010 Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc gGiao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục thuế huyện Quảng Xương tại thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương. 13
11-01-2010 Quyết định số 77/QĐ-UBND quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 15
14-01-2010 Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Nga Sơn. 20
Chủ tịch UBND tỉnh
08-01-2010 Quyết định số 63/QĐ-UBND về việc phân công ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. 30
11-01-2010 Quyết định số 70/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư xã Hải Yến thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 33
11-01-2010 Quyết định số 71/QĐ-UBND ban hành "Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Hải Yến tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 42
11-01-2010 Quyết định số 73/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Y, Dược Hợp Lực Thanh Hoá. 55
12-01-2010 Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường di dời đường dây 35KV ra khỏi mặt bằng Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 77
12-01-2010 Quyết định số 94/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường: Di dời đường dây trung thế ra khỏi mặt bằng xây dựng Khu nhà ở và dịch vụ Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 79
12-01-2010 Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Thanh Hoá. 81
14-01-2010 Quyết định số 110/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ dân xã Hải Yến, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 83
14-01-2010 Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 88
14-01-2010 Quyết định số 113/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. 91
15-01-2010 Quyết định số 130/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In báo Thanh Hoá. 98
11-01-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. 120
14,131,127 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner