"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2010 Ngày 30 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-01-2010 Quyết định số 175/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện an toàn phương tiện thuỷ nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 01
20-01-2010 Quyết định số 176/2010/QĐ-UBND về việc: Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 09
25-01-2010 Quyết định số 345/2010/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 32
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
19-01-2010 Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010. 55
22-01-2010 Quyết định số 220/QĐ-UBND phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư các Dự án: "Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2010 tỉnh Thanh Hoá" từ nguồn trái phiếu Chính phủ. 94
22-01-2010 Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá giai đoạn đến năm 2020. 111
22-01-2010 Kế hoạch số 08/KH-UBND phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010. 127
14,095,519 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner