"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2010 Ngày 10 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-02-2010 Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc giao đất Đường Đông Tây 2 đô thị mới Nghi Sơn đoạn Km0 - Km0 + 400 (đất đã bồi thường GPMB xong) tại xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn quản lý theo quy định của pháp luật. 01
05-02-2010 Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc tu hồi đất tại xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng; giao cho Ban Quản lý KKT Nghi Sơn quản lý theo quy định của pháp luật. 03
05-02-2010 Quyết định số 494/QĐ-UBND về việc giao đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng xong cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn quản lý theo quy định của pháp luật. 07
08-02-2010 Quyết định số 510/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường GPMB; giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn quản lý theo quy định. 09
Chủ tịch UBND tỉnh
01-02-2010 Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội hành nghề y tư nhân tỉnh Thanh Hoá. 12
02-02-2010 Quyết định số 439/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và nuôi trai lấy ngọc kết hợp bảo tồn Vườn Quốc gia Bến En, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 20
02-02-2010 Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và nuôi trai lấy ngọc kết hợp bảo tồn Vườn Quốc gia Bến En, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa". 32
03-02-2010 Quyết định số 444/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 43
08-02-2010 Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Hà Nam xã Hải Hà, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 49
08-02-2010 Quyết định số 518/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 51
08-02-2010 Quyết định số 519/QĐ-UBND về việc dDuyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 65
09-02-2010 Quyết định số 554/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, xây dựng Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 71
09-02-2010 Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Hà Phú xã Hải Hà, xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 75
09-02-2010 Quyết định số 557/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 79
09-02-2010 Quyết định số 578/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 88
09-02-2010 Quyết định số 579/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn. 98
10-02-2010 Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 104
10-02-2010 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Nam Yến, Trung Yến xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia Xây dựng Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn. 108
10-02-2010 Quyết định số 588/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Phú, xã Hải Hà, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 114
10-02-2010 Quyết định số 589/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. 118
14,125,883 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner