"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2010 Ngày 28 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-02-2010 Quyết định số 619/2010/QĐ-UBND về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. 01
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-02-2010 Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng. 06
11-02-2010 Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2010. 09
Chủ tịch UBND tỉnh
11-02-2010 Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ thôn Văn Yên, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 23
11-02-2010 Quyết định số 627/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Văn Yên, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 38
11-02-2010 Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Văn Yên, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 47
12-02-2010 Quyết định số 636/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn. 52
25-02-2010 Quyết định số 674/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 62
26-02-2010 Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010 nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án do địa phương quản. 81
26-02-2010 Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2010. 97
08-02-2010 Kế hoạch số 12/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hoá năm 2010. 108
09-02-2010 Kế hoạch số 13/KH-UBND thực hiện Đề án "Tuyên truyền phòng, chống ma tuý" của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 130
14,131,146 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner