"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2010 Ngày 15 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2010 Quyết định số 701/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008. 01
03-03-2010 Quyết định số 716/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Trúc Lâm để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng, giao cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn thực hiện dự án: Đường Đông Tây 2 đoạn Km0-Km0+400 Khu kinh tế Nghi Sơn. 12
03-03-2010 Quyết định số 732/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Tĩnh Hải để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường GPMB; giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. 17
10-03-2010 Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc chuyển đổi các trường Trung học phổ thông bán công sang trường Trung học phổ thông công lập. 23
Chủ tịch UBND tỉnh
03-03-2010 Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB về đất cho 03 hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 33
05-03-2010 Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt Điện Nghi Sơn. 35
05-03-2010 Quyết định số 740/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ dân thôn Trung Sơn, xã Mai Lâm, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 37
08-03-2010 Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất giày Sunjade, Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 41
09-03-2010 Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 49
09-03-2010 Quyết định số 769/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ dân xã Mai Lâm, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 54
09-03-2010 Quyết định số 770/QĐ-UBND ban hành "Quy chế Quản lý Kiến trúc Quy hoạch đô thị theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất giày Sunjade khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá". 57
11-03-2010 Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Nam, xã Hải Hà, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 70
15-03-2010 Quyết định số 817/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Thanh Hoá và vùng phụ cận. 72
15-03-2010 Quyết định số 818/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu xử lý chất thải rắn Trường Lâm, Khu Kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa. 78
15-03-2010 Quyết định số 819/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và mở rộng thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. 84
15-03-2010 Quyết định số 820/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Đền thờ Lê Hoàn và các di tích lân cận, huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa. 93
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2010 Quyết định số 798/2010/QĐ-UBND về chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn. 27
14,131,041 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner