"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2010 Ngày 31 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-03-2010 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Thiệu Hóa. 01
29-03-2010 Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 11
Chủ tịch UBND tỉnh
16-03-2010 Quyết định số 837/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và mở rộng thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025". 28
16-03-2010 Quyết định số 851/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ Quỹ chăm sóc trẻ sơ sinh tỉnh Thanh Hoá. 42
18-03-2010 Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh và thành lập Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp huyện tỉnh Thanh Hoá. 47
22-03-2010 Quyết định số 910/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu số 1 - thuộc Khu Đô thị trung tâm, KKT Nghi Sơn - Thanh Hóa. 51
22-03-2010 Quyết định số 911/QĐ-UBND về việc ban hành " Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt Khu số 1 thuộc Khu đô thị trung tâm, Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá". 58
24-03-2010 Quyết định số 936/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Khu vực 7 ha và 14 ha) thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 68
24-03-2010 Quyết định số 937/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Trung Yến xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, xây dựng Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 80
24-03-2010 Quyết định số 938/QĐ-UBND v duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 84
25-03-2010 Quyết định số 945/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 109
29-03-2010 Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ dân thôn Trung Yến xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (đợt 2) thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 115
30-03-2010 Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 123
31-03-2010 Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu số 2 thuộc Khu đô thị trung tâm, KKT Nghi Sơn - Thanh Hóa. 127
14,130,979 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner