"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2010 Ngày 15 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2010 Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá. 01
01-04-2010 Quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công an tỉnh Thanh Hoá để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở II Công an huyện Như Thanh tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh. 03
Chủ tịch UBND tỉnh
01-04-2010 Quyết định số 1023/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân Nam Yến, Bắc Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Xây dựng Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 05
02-04-2010 Quyết định số 1046/QĐ-UBND duyệt bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho các hộ dân thôn Tân Thành, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 08
06-04-2010 Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB về đất nông nghiệp cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 19
06-04-2010 Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất (đất đổi làm đường giao thông) cho các hộ xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 28
06-04-2010 Quyết định số 1072/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 33
06-04-2010 Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Dược học Thanh Hoá trên cơ sở tách ra từ hội Y Dược học Thanh Hoá. 41
07-04-2010 Quyết định số 1089/QĐ-UBND chuyển đổi, đặt tên, số hiệu và đơn vị quản lý: Một số đường huyện lên đường tỉnh. 42
07-04-2010 Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Văn Yên, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 45
09-04-2010 Quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu số 3 thuộc Khu đô thị trung tâm - Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 50
12-04-2010 Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá. 58
12-04-2010 Quyết định số 1157/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 (đợt 1) cho các dự án thuộc Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. 61
15-04-2010 Quyết định số 1225/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá. 119
14,130,875 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner