"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2010 Ngày 29 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-04-2010 Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Sakurai Việt Nam. 01
19-04-2010 Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nông Cống. 03
21-04-2010 Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13,5% trở lên trong năm 2010. 05
26-04-2010 Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc thu hồi đất sản xuất muối của các hộ gia đình, cá nhân tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia để UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn quản lý. 17
Chủ tịch UBND tỉnh
16-04-2010 Quyết định số 1226/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010 - 2015. 19
16-04-2010 Quyết định số 1229/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2010. 28
16-04-2010 Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 42
16-04-2010 Quyết định số 1236/QĐ-UBND duyệt dự toán, điều chỉnh dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 44
16-04-2010 Quyết định số 1237/QĐ-UBND duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 48
19-04-2010 Quyết định số 1254/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hoá. 52
19-04-2010 Quyết định số 1274/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Văn Yên xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Xây dựng Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 55
19-04-2010 Quyết định số 1275/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 57
19-04-2010 Quyết định số 1276/QĐ-UBND duyệt dự toán, điều chỉnh dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ dân thôn Trung Yến, Văn Yên, xã Hải Yến, thực hiện Dự toán: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 60
19-04-2010 Quyết định số 1277/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Hà Phú xã Hải Hà, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 66
20-04-2010 Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 69
20-04-2010 Quyết định số 1286/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán và điều chỉnh dự toán kinh phí bồi thường GPMB về đất cho các hộ xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 74
21-04-2010 Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 135 kế hoạch năm 2010. 81
22-04-2010 Quyết định số 1318/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2010 cho các dự án tu bổ đê địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 90
22-04-2010 Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ thôn Bản Cát xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 93
22-04-2010 Quyết định số 1325/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2010. 96
22-04-2010 Quyết định số 1326/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Trung Yến, xã Hải Yến, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, Xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 97
27-04-2010 Quyết định số 1384/QĐ-UBND về việc phân Cụm thi đua của tỉnh năm 2010. 101
27-04-2010 Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Hà Phú, xã Hải Hà thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 108
29-04-2010 Quyết định số 1429/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch đầu tư xây dựng công sở cơ quan hành chính Nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2010. 114
29-04-2010 Quyết định số 1431/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn cho các dự án Quy hoạch năm 2010. 119
29-04-2010 Quyết định số 1437/QĐ-UBND về việc duyệt bổ sung dự toán bồi thường GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 125
21-04-2010 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2010 - 2011. 130
22-04-2010 Chỉ thị số 07/CT-UBND tăng cường công tác tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện năm 2010. 133
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2010 Quyết định số 1323/2010/QĐ-UBND về việc quy định vị trí cống đầu kênh và mức trần thu phí dịch vụ thuỷ nông nội đồng. 15
14,131,817 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner