"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2010 Ngày 15 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2010 Quyết định số 1452/QĐ-UBND về việc giao đất tại xã Đông Xuân, huyện Đông Sơn cho Chi cục Thuế Đông Sơn sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc. 01
05-05-2010 Quyết định số 1476/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở giao dịch, sân và bãi để xe cho khách hàng, tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá. 03
07-05-2010 Quyết định số 1511/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP. 05
14-05-2010 Quyết định số 1615/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc thành phố Thanh Hoá. 11
14-05-2010 Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường thuộc thị xã Sầm Sơn. 13
14-05-2010 Quyết định số 1617/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường thuộc thị xã Bỉm Sơn. 15
14-05-2010 Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Hà Trung. 17
14-05-2010 Quyết định số 1619/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Hậu Lộc. 19
14-05-2010 Quyết định số 1620/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Nga Sơn. 21
14-05-2010 Quyết định số 1621/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Hoằng Hoá. 23
14-05-2010 Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Xương. 26
14-05-2010 Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Tĩnh Gia. 29
14-05-2010 Quyết định số 1624/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Nông Cống. 32
14-05-2010 Quyết định số 1625/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Đông Sơn. 35
14-05-2010 Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Triệu Sơn. 37
14-05-2010 Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Thiệu Hoá. 40
14-05-2010 Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Yên Định. 43
14-05-2010 Quyết định số 1630/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Thọ Xuân. 45
14-05-2010 Quyết định số 1631/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Mường Lát. 48
14-05-2010 Quyết định số 1632/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Quan Hoá. 50
14-05-2010 Quyết định số 1633/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Quan Sơn. 52
14-05-2010 Quyết định số 1634/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Lang Chánh. 54
14-05-2010 Quyết định số 1635/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Ngọc Lặc. 56
14-05-2010 Quyết định số 1636/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Bá Thước. 58
14-05-2010 Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Như Xuân. 60
14-05-2010 Quyết định số 1638/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Như Thanh. 62
14-05-2010 Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Thường Xuân. 64
14-05-2010 Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Cẩm Thuỷ. 66
14-05-2010 Quyết định số 1649/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Thạch Thành. 68
14-05-2010 Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc. 70
Chủ tịch UBND tỉnh
04-05-2010 Quyết định số 1446/QĐ-UBND về việc phê duyệt thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hoá. 72
04-05-2010 Quyết định số 1450/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa. 74
12-05-2010 Quyết định số 1561/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn Trung ương cấp năm 2010 để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 82
12-05-2010 Quyết định số 1562/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương chuyển nguồn và chuyển mục đích kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo đã được phê duyệt giao kế hoạch năm 2009 sang thực hiện năm 2010. 94
13-05-2010 Quyết định số 1576/QĐ-UBND về việc tạm cấp chế độ phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng an ninh trật tự thôn, bản, phố năm 2010. 97
13-05-2010 Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc tạm cấp chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, phố năm 2010. 100
13-05-2010 Quyết định số 1579/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch kinh phí năm 2010 thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 103
14-05-2010 Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Đô thị số 3 Khu Kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa. 107
14-05-2010 Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hoá. 114
14-05-2010 Quyết định số 1613/QĐ-UBND vê thành lập Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa. 115
03-05-2010 Kế hoạch số 25/KH-UBND phòng chống dịch tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2010. 118
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2010 Quyết định số 1521/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 07
12,051,224 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner