"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2010 Ngày 15 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-06-2010 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hoằng Hoá. 01
09-06-2010 Quyết định số 2033/QĐ-UBND về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong Khu kinh tế Nghi Sơn. 02
10-06-2010 Quyết định số 2047/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Thường Xuân. 04
11-06-2010 Quyết định số 2072/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 05
11-06-2010 Quyết định số 2074/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Vườn Quốc gia Bến En giao cho UBND xã Xuân Thái, huyện Như Thanh quản lý sử dụng. 23
11-06-2010 Quyết định số 2075/QĐ-UBND về việc giao đất tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn cho Bảo hiểm Xã hội huyện Nga Sơn xây dựng Trụ sở làm việc. 26
15-06-2010 Quyết định số 2125/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Xuân giao cho UBND các xã Xuân Phúc, Xuân Thái, Hải Vân, huyện Như Thanh quản lý. 28
15-06-2010 Quyết định số 2126/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Nông trường Bãi Trành thuộc Công ty Cao su Thanh Hoá giao cho UBND xã Xuân Thái thuộc UBND huyện Như Thanh quản lý. 35
15-06-2010 Quyết định số 2127/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Bệnh viện Đa khoa Như Thanh giao cho UBND thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh quản lý theo quy định của pháp luật. 37
Chủ tịch UBND tỉnh
01-06-2010 Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường GPMB về đất cho các hộ dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 39
01-06-2010 Quyết định số 1909/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc, thực hiện dự án Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn (thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia). 43
03-06-2010 Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã Quang Trung, phường Phú Sơn thuộc thị xã Bỉm Sơn. 46
03-06-2010 Quyết định số 1964/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Bắc Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 47
03-06-2010 Quyết định số 1965/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Văn Yên, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 50
07-06-2010 Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 54
07-06-2010 Quyết định số 2005/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030. 59
08-06-2010 Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc, thực hiện Dự án Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn (Thôn Bắc Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia). 71
08-06-2010 Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Văn Yên, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 74
08-06-2010 Quyết định số 2014/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 77
09-06-2010 Quyết định số 2025/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo GPMB để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng QL 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hoá. 80
10-06-2010 Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 83
10-06-2010 Quyết định số 2042/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 86
14-06-2010 Quyết định số 2077/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường GPMB về đất cho các hộ xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia thực hiện Dự án Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 90
14-06-2010 Quyết định số 2078/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Nam Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 93
14-06-2010 Quyết định số 2080/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 95
15-06-2010 Quyết định số 2103/QĐ-UBND duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Nhà máy Liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 100
15-06-2010 Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho các hộ dân thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải xâm canh tại xã Mai Lâm, thuộc Dự án Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn. 104
15-06-2010 Quyết định số 2106/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, thực hiện dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 106
14-06-2010 Kế hoạch số 35/KH-UBND kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. 109
14,131,532 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner