"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2011 Ngày 15 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2011 Quyết định số 29/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng. 01
10-01-2011 Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 02
10-01-2011 Quyết định số 79/2011/QĐ-UBND về việc Quy định giá tính lệ phí trước bạ các loại nhà. 13
11-01-2011 Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2011 - 2015. 16
11-01-2011 Quyết định số 91/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011. 38
Chủ tịch UBND tỉnh
04-01-2011 Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tu bổ đê điều địa phương năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 69
06-01-2011 Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh Thanh Hóa. 75
10-01-2011 Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái cao cấp cửa Trường Lệ, phường Trường Sơn - thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa. 76
10-01-2011 Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình công tác thanh tra và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2011 của Thanh tra tỉnh. 86
11-01-2011 Quyết định số 90/QĐ-UBND duyệt hỗ trợ dân sản xuất muối xã Hải Hà, do phải ngừng sản xuất 03 tháng (7, 8, 9 năm 2009) để thực hiện các dự án trên địa bàn xã Hải Hà - huyện Tĩnh Gia. 87
14-01-2011 Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc đổi tên và kiện toàn Đội Kiểm tra qui tắc xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn thành Đội Kiểm tra qui tắc xây dựng huyện Tĩnh Gia. 93
14-01-2011 Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2011. 95
14-01-2011 Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thôn Hà Tây, Hà Bắc - xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 108
08-01-2011 Chỉ thị số 01/CT-UBND về phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi trong vụ Xuân 2011. 113
10-01-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. 115
14-01-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2011. 117
13-01-2011 Kế hoạch số 02/KH-UBND tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2011. 120
Thanh tra tỉnh
23-12-2010 Kế hoạch số 777/KH-TTTH công tác thanh tra và kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2011 của Thanh tra Thanh Hóa. 126
14,130,993 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner