"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2011 Ngày 30 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2011 Quyết định số 266/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. 01
21-01-2011 Quyết định số 269/2011/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. 08
21-01-2011 Quyết định số 270/2011/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hạt giống lúa lai F1 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. 11
21-01-2011 Quyết định số 271/2011/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế chính sách phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 -2015. 13
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
17-01-2011 Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011. 17
24-01-2011 Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, thực hiện dự án: xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 69
24-01-2011 Quyết định số 302/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 74
25-01-2011 Quyết định số 306/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Đông Khu Công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 78
26-01-2011 Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ phần mồ mả, thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia). 85
26-01-2011 Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 88
29-01-2011 Quyết định số 413/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân thôn Trung Yến - xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 94
29-01-2011 Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán kinh phí hỗ trợ đối với 06 hộ dân thôn Trung Hậu, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 99
29-01-2011 Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường hỗ trợ về sản xuất vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia thực hiện dự án: xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn. 102
30-01-2011 Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 105
17-02-2011 Quyết định số 195/QĐ-UBND miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2010. 108
18-01-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2011. 122
14,130,904 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner