"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2011 Ngày 28 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-02-2011 Quyết định số 535/2011/QĐ-UBND về việc quy định danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 01
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-02-2011 Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 06
22-02-2011 Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Thành Vinh. 09
Chủ tịch UBND tỉnh
10-02-2011 Quyết định số 459/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Nghề cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 11
10-02-2011 Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các đề án Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2011. 17
12-02-2011 Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016. 22
15-02-2011 Quyết định số 487/QĐ-UBND thành lập Ban chuẩn bị Lễ khởi công dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn. 27
16-02-2011 Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Thanh Hóa. 29
18-02-2011 Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 31
18-02-2011 Quyết định số 508/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia bị thu hồi đất nông nghiệp, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 35
18-02-2011 Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường tài sản vật kiến trúc cho các hộ dân thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Nhà máy Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. 42
22-02-2011 Quyết định số 542/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2011. 45
22-02-2011 Quyết định số 543/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn. 66
24-02-2011 Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện năm 2011. 77
24-02-2011 Quyết định số 553/QĐ-UBND phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2011. 79
24-02-2011 Quyết định số 554/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 82
24-02-2011 Quyết định số 557/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015". 84
24-02-2011 Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện. 94
25-02-2011 Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB về đất cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Liên hợp Lọc hòa dầu Nghi Sơn. 98
25-02-2011 Quyết định số 569/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 101
09-02-2011 Kế hoạch số 06/KH-UBND phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011. 103
28-02-2011 Kế hoạch số 09/KH-UBND triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2011. 111
14,096,200 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner