"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2011 Ngày 15 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-03-2011 Quyết định số 638/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa năm 2011. 01
04-03-2011 Quyết định số 649/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Biển và Hải đảo, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. 05
07-03-2011 Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011. 09
10-03-2011 Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. 18
Chủ tịch UBND tỉnh
01-03-2011 Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn vị được giao làm bên mời thầu các dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án năm 2011 của tỉnh Thanh Hóa. 22
01-03-2011 Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 -2020. 26
02-03-2011 Quyết định số 617/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt Khu số 3 - Đô thị trung tâm, KKT Nghi Sơn - Thanh Hóa ". 40
07-03-2011 Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 4 Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa. 51
07-03-2011 Quyết định số 674/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 5, Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa. 57
09-03-2011 Quyết định số 704/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011 nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án do địa phương quản lý. 63
10-03-2011 Quyết định số 717/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 cho các công trình, dự án do địa phương quản lý thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. 76
10-03-2011 Quyết định số 723/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. 118
10-03-2011 Quyết định số 724/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nuôi con trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 119
09-03-2011 Kế hoạch số 11/KH-UBND thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 -2020. 124
14-03-2011 Kế hoạch số 12/KH-UBND phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2011, tỉnh Thanh Hóa. 136
14,131,735 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner