"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2011 Ngày 15 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-04-2011 Quyết định số 1199/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Đầu tư Quảng Long - Thanh Hóa thuê đất tại xã Đông Hải, thành phố Thanh Hóa để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại - Đại Siêu thị Big C, thành phố Thanh Hóa. 01
19-04-2011 Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 07012009 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Phòng khám đa khoa Giao thông Vận tải Thanh Hóa tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thanh Hóa quản lý. 03
21-04-2011 Quyết định số 1252/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Công văn số 1309/UBND-KTTC ngày 10/4/2007 của UBND tỉnh về việc xây dựng Trung tâm xây dựng Trung tâm thương mại Bỉm Sơn PLAZA và Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 về việc thu hồi đất tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn để UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Thương mại Bỉm Sơn PLAZA. 05
21-04-2011 Quyết định số 1255/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. 07
21-04-2011 Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa thuê đất tại xã Điền Lư và xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước. 25
27-04-2011 Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy phép đầu tư thành lập Công ty luyện kim Trung Do thực hiện dự án sản xuất thép không rỉ dạng tấm và hình tại KCN Hoằng Long, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (100% vốn nước ngoài). 27
27-04-2011 Quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc thu hồi chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Viet Stone - YB thực hiện dự án Nhà máy sản xuất đá xẻ và hoàn thiện đá tại cụm công nghiệp xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (100% vốn nước ngoài). 29
27-04-2011 Quyết định số 1350/QĐ-UBND về việc thu hồi chứng nhận đầu tư thành lập Công ty cổ phần thực phẩm KiKi - Lam Sơn thực hiện dự án Nhà máy sản xuất các loại thực phẩm bánh, kẹo, miến tại số 01, đường Đình Hương, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Liên doanh). 31
Chủ tịch UBND tỉnh
18-04-2011 Quyết định số 1210/QĐ-UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục năm học 2011 - 2012. 33
18-04-2011 Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện các chính sách năm 2011. 55
20-04-2011 Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách thu hút cán bộ có trình độ đại học về xã, phường, thị trấn năm 2011. 72
09-05-2011 Quyết định số 1419/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa. 77
11-05-2011 Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2011. 83
11-05-2011 Quyết định số 1457/QĐ-UBND về việc ban hành hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 84
11-05-2011 Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ đầu tư phát triển rừng và bảo vệ rừng giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 105
11-05-2011 Quyết định số 1470/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Bá Thước. 110
19-04-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND- về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. 111
20-04-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND- về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện năm 2011. 116
25-04-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. 120
14,131,759 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner