"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2011 Ngày 15 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2011 Quyết định số 1883/2011/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2148/2003/QĐ-UBND ngày 01/7/2003 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 01
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-06-2011 Quyết định số 1816/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 03
13-06-2011 Quyết định số 1870/QĐ-UBND về việc ủy quyền Giám đốc Sở Công Thương cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các doanh nghiệp khai thác đá được gia hạn khai thác tại Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh, trong thời gian làm thủ tục xác định giá, giao mỏ. 12
13-06-2011 Quyết định số 1874/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2011 - 2015. 14
14-06-2011 Quyết định số 1889/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 29
Chủ tịch UBND tỉnh
01-06-2011 Quyết định số 1715/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ Yên Mỹ tỉnh Thanh Hóa. 37
01-06-2011 Quyết định số 1716/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ Sông Mực tỉnh Thanh Hóa. 43
02-06-2011 Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch quỹ đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 49
02-06-2011 Quyết định số 1740/QĐ-UBND ban hành Quy trình lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện, thị xã, thành phố và ngân sách cấp xã, phường, thị trấn theo niên độ ngân sách hàng năm. 57
06-06-2011 Quyết định số 1772/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thanh Hóa năm 2011. 65
07-06-2011 Quyết định số 1784/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý quy hoạch, cải tạo và xây dựng công trình thuộc khu vực thị trấn Vĩnh Lộc và vùng phụ cận có liên quan đến khu di tích Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 72
07-06-2011 Quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí trợ cấp khó khăn cho các đối tượng theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 78
09-06-2011 Quyết định số 1813/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch bổ sung vốn đầu tư năm 2011 cho các dự án từ nguồn vượt thu và kết dư Ngân sách Trung ương năm 2010. 98
10-06-2011 Quyết định số 1829/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 105
10-06-2011 Quyết định số 1830/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Nhiệt điện Nghi Sơn 1. 109
10-06-2011 Quyết định số 1831/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ dân thôn Trung Yến, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện Dự án: Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 113
13-06-2011 Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2011. 117
14-06-2011 Quyết định số 1886/QĐ-UBND phê duyệt số lượng, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo (đợt 2) năm học 2010 - 2011 và bổ sung kinh phí năm học 2008 - 2009 theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 124
14,131,570 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner