"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2011 Ngày 15 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2011 Quyết định số 2062/2011/QĐ-UBND về việc ủy quyền quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại tài sản là tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 01
01-07-2011 Quyết định số 2109/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ về tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa. 03
12-07-2011 Quyết định số 2221/2011/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009. 21
13-07-2011 Quyết định số 2237/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý. 32
14-07-2011 Quyết định số 2271/2011/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản, cây trồng trên đất thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2011 Quyết định số 1956/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2011 theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg. 43
Chủ tịch UBND tỉnh
30-06-2011 Quyết định số 2102/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2011 của tỉnh Thanh Hóa. 57
07-07-2011 Quyết định số 2182/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển du lịch Thanh Hoá giai đoạn 2011 - 2015. 66
11-07-2011 Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 90
13-07-2011 Quyết định số 2253/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi đến năm 2020. 94
14-07-2011 Chỉ thị số 13/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy. 111
23-06-2011 Kế hoạch số 36/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. 114
14,095,714 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner