"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2011 Ngày 15 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-08-2011 Quyết định số 2561/QĐ-UBND về việc đính chính một số nội dung tại phụ lục kèm theo Quyết định số 2413/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 01
08-08-2011 Quyết định số 2573/QĐ-UBND về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện về công tác Thanh Niên. 03
10-08-2011 Quyết định số 2600/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. 06
Chủ tịch UBND tỉnh
01-08-2011 Quyết định số 2482/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020. 28
03-08-2011 Quyết định số 2507/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 48
04-08-2011 Quyết định số 2511/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 49
04-08-2011 Quyết định số 2512/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 50
04-08-2011 Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 51
04-08-2011 Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 52
04-08-2011 Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 53
04-08-2011 Quyết định số 2516/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 54
04-08-2011 Quyết định số 2517/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 55
04-08-2011 Quyết định số 2518/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 56
04-08-2011 Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 57
04-08-2011 Quyết định số 2520/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 58
04-08-2011 Quyết định số 2521/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 59
04-08-2011 Quyết định số 2522/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 60
04-08-2011 Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 61
04-08-2011 Quyết định số 2524/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 62
04-08-2011 Quyết định số 2525/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 63
04-08-2011 Quyết định số 2526/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 64
04-08-2011 Quyết định số 2527/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 65
04-08-2011 Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 66
04-08-2011 Quyết định số 2529/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 67
04-08-2011 Quyết định số 2530/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. 68
15-08-2011 Quyết định số 2673/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án phát triển lực lượng VĐV tuyến III, tạo nguồn VĐV cho các môn thể thao thành tích cao đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 69
15-08-2011 Quyết định số 2677/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 110
14,095,643 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner