"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2011 Ngày 15 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2011 Quyết định số 2899/QĐ-UBND về việc chuyển Viện Quy hoạch xây dựng Thanh Hóa, trực thuộc Sở Xây dựng về trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. 01
12-09-2011 Quyết định số 2956/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 03
Chủ tịch UBND tỉnh
16-08-2011 Quyết định số 2685/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tại Thanh Hóa. 10
19-08-2011 Quyết định số 2717/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa. 20
22-08-2011 Quyết định số 2735/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Phương án tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015. 24
23-08-2011 Quyết định số 2748/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Phương án phòng, chống lũ lụt đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa xả lũ xảy ra sự cố trong mùa mưa bão năm 2011. 31
24-08-2011 Quyết định số 2772/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển sản xuất lâm, nông nghiệp nhằm thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo nhanh, bền vững huyện Mường Lát, giai đoạn 2011 - 2015. 38
25-08-2011 Quyết định số 2809/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh Thanh Hóa. 55
29-08-2011 Quyết định số 2837/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa. 57
29-08-2011 Quyết định số 2842/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020". 61
05-09-2011 Quyết định số 2886/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa. 71
07-09-2011 Quyết định số 2923/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2011 - 2015. 72
12-09-2011 Quyết định số 2965/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển thể dục thể thao vùng dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015. 90
14-09-2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới. 97
13-09-2011 Kế hoạch số 52/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 101
14,095,601 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner