"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2011 Ngày 30 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-09-2011 Quyết định số 3011/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã Hoằng Long quản lý; cho phép chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; giao đất cho trường Trung cấp An Nhất Vinh để xây dựng mở rộng trường Trung cấp An Nhất Vinh tại xã Hoằng Long, huyện Hoằng Hóa. 01
16-09-2011 Quyết định số 3012/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Nông trường Hà Trung quản lý tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (đất thuộc Quy hoạch Khu B - Khu Công nghiệp Bỉm Sơn), cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sóng Thần thuê. 04
16-09-2011 Quyết định số 3020/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Thương mại Thiệu Yên Thanh Hóa tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định để thực hiện dự án xây dựng Siêu thị Thiệu Yên. 06
19-09-2011 Quyết định số 3056/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã Thọ Dân quản lý và cho phép Công ty cổ phần May Ngân Trường Thắng chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; cho Công ty cổ phần May Ngân Trường Thắng thuê đất, tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn. 08
Chủ tịch UBND tỉnh
19-09-2011 Quyết định số 3038/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án mô hình thí điểm doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân tại vùng sản xuất không tập trung. 10
19-09-2011 Quyết định số 3039/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án mô hình thí điểm doanh nghiệp phối hợp với hợp tác xã tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân tại vùng sản xuất tập trung. 17
21-09-2011 Quyết định số 3086/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện. 24
22-09-2011 Quyết định số 3105/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các đề án Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012. 26
26-09-2011 Quyết định số 3137/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh - Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa, Đền Nưa, Am Tiên) gắn với phát triển du lịch". 34
26-09-2011 Quyết định số 3139/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2016". 46
27-09-2011 Quyết định số 3152/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. 60
28-09-2011 Quyết định số 3154/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 88
29-09-2011 Kế hoạch số 57/KH-UBND tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. 102
14,095,540 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner