"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2011 Ngày 15 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-10-2011 Quyết định số 3193/2011/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thu dịch vụ nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàng - thành phố Thanh Hóa. 01
05-10-2011 Quyết định số 3224/2011/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 03
06-10-2011 Quyết định số 3238/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá. 15
13-10-2011 Quyết định số 3370/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 22
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
04-10-2011 Quyết định số 3201/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban vận động xây dựng Quỹ phát triển Bóng đá Thanh Hóa và cơ chế quản lý Quỹ phát triển Bóng đá Thanh Hóa. 38
05-10-2011 Quyết định số 3210/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án: Tổ hợp Thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa. 45
05-10-2011 Quyết định số 3222/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa. 52
07-10-2011 Quyết định số 3240/QĐ-UBND phê duyệt Hồ sơ đề xuất dự án đường ven biển từ Nga Sơn đến Tĩnh Gia (Tiểu dự án 3, đoạn từ huyện Quảng Xương đến huyện Tĩnh Gia). 57
07-10-2011 Quyết định số 3241/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng giai đoạn 2 Công trình: Đại lộ Nam sông Mã. 59
10-10-2011 Quyết định số 3256/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ các hộ dân có trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại và gia súc, gia cầm bị dịch đã tiêu hủy năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 63
10-10-2011 Quyết định số 3272/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Dược học Thanh Hóa. 71
11-10-2011 Quyết định số 3324/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 81
11-10-2011 Quyết định số 3326/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi tiết Dự án "Điều tra đánh giá hiện trạng tài nguyên và đề xuất cơ sở khoa học nhằm khai thác hiệu quả kinh tế vùng hồ Cửa Đạt theo hướng bền vững". 86
13-10-2011 Quyết định số 3354/QĐ-UBND về việc tặng Danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2010 - 2011. 102
14-10-2011 Quyết định số 3386/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 105
14,131,016 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner