"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2011 Ngày 31 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-10-2011 Quyết định số 3434/2011/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm. 01
26-10-2011 Quyết định số 3534/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát quy định, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2011 Quyết định số 3555/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu vực Bắc Cầu Ghép, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 46
28-10-2011 Quyết định số 3568/QĐ-UBND về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 và 01/10/2011. 55
28-10-2011 Quyết định số 3572/QĐ-UBND chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện. 60
Chủ tịch UBND tỉnh
20-10-2011 Quyết định số 3456/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 63
25-10-2011 Quyết định số 3516/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP ngày 06/6/2011 của Bộ Tư pháp - Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính. 78
25-10-2011 Quyết định số 3517/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015. 84
26-10-2011 Quyết định số 3542/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011 - 2020. 90
27-10-2011 Quyết định số 3550/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 103
27-10-2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc ra quân làm thuỷ lợi mùa khô năm 2011. 120
14,095,458 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner