"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2011 Ngày 15 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-11-2011 Quyết định số 3638/2011/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, vật kiến trúc trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 01
04-11-2011 Quyết định số 3644/2011/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây, hoa màu trên đất trong bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 25
08-11-2011 Quyết định số 3678/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập. 67
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-11-2011 Quyết định số 3617/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngn cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015. 73
Chủ tịch UBND tỉnh
11-11-2011 Quyết định số 3708/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hoá năm 2012. 83
15-11-2011 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 85
02-11-2011 Kế hoạch số 61/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015. 93
10-11-2011 Kế hoạch số 62/KH-UBND thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012 - 2015 tỉnh Thanh Hoá. 106
14-11-2011 Kế hoạch số 64/KH-UBND tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. 120
16-11-2011 Kế hoạch số 65/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. 124
14,131,105 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner