"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2011 Ngày 30 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2011 Quyết định số 3766/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND thành phố Thanh Hóa quản lý tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa. 01
25-11-2011 Quyết định số 3875/QĐ-UBND về việc cho phép Trung tâm Viễn thông Triệu Sơn chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; cho Trung tâm Viễn thông Triệu Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm Viễn Thông Triệu Sơn. 03
Chủ tịch UBND tỉnh
16-11-2011 Quyết định số 3757/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 06
17-11-2011 Quyết định số 3778/QĐ-UBND về việc xử lý nguồn vốn đầu tư phát triển đã được giao kế hoạch cấp ứng cho một số công trình, dự án tính đến ngày 31/01/2011. 09
18-11-2011 Quyết định số 3786/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp, giai đoạn 2011 - 2015. 13
18-11-2011 Quyết định số 3799/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020" giai đoạn 2011 - 2015. 22
21-11-2011 Quyết định số 3818/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Thanh Hoá. 28
22-11-2011 Quyết định số 3826/QĐ-UBND kiện toàn Tổ công tác liên ngành thực hiện Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt Kế hoạch thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 31
23-11-2011 Quyết định số 3829/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 34
23-11-2011 Quyết định số 3837/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự. 35
23-11-2011 Quyết định số 3840/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh và truyền hình tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2020. 37
25-11-2011 Quyết định số 3857/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa. 62
25-11-2011 Quyết định số 3858/QĐ-UBND về việc công nhận Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Thanh Hoá. 72
29-11-2011 Quyết định số 3895/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án "Phòng chống Cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam"(VAHIP) của tỉnh Thanh Hoá. 73
30-11-2011 Quyết định số 3916/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 76
17-11-2011 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. 116
23-11-2011 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường quản lý đầu tư, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 120
14,131,029 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner